Vem ansvarar för fel i vara som uppstått under transporten till köparen?

2020-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag beställde en laptop på internet. Den kom och jag började använda den. Efter 5 veckor hördes ett "knirkande" ljud när jag öppnade den. En spricka hade uppstått i metallen på laptopens baksida. Jag anmälde detta till företaget där jag köpt den och kommunikation mellan oss pågår fortfarande. Men min fråga är: Om det visar sig att sprickan uppstått under transport genom slarvig hantering från Postnords sida - märke på emballaget kan tyda på detta - vem har då ansvaret? Märket på emballaget är obetydligt och inget jag la märke till förrän skadan var skedd, då jag tittade noga på emballaget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör fel i en vara som du har köpt i egenskap av konsument från en näringsidkare, vilket därmed aktualiserar konsumentköplagen. Jag kommer i mitt svar att bortse från distansköplagen då den inte är av relevans i ditt fall.

Vem ansvarar för fel som uppkommer under transport?

Inom konsumenträtten talas det ofta om vem som bär risken för den köpta varan, när fel i vara uppstår. Enligt 8 § st. 2 konsumentköplagen övergår risken för en köpt vara över på köparen när varan har avlämnats. Varan anses vara avlämnad när varan har kommit i köparens besittning, vilket kort sagt innebär att köparen ska ha tagit hand om varan (se 6 § konsumentköplagen). I ditt fall har felet uppstått under transporten av laptopen. Eftersom att du inte hade tagit hand om varan, alltså att varan inte hade avlämnats, låg risken för varan på säljaren när felet uppstod.

Vad är följden?

Att risken låg på säljaren när laptopen skadades innebär att säljaren ansvarar för fel som har funnits vid avlämnandets tidpunkt, även om felet visar sig först senare (se 20 § konsumentköplagen). I ditt fall har felet visat sig först senare, men redan när laptopen avlämnades var den behäftad med felet. Säljaren ska alltså ansvara för felet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1067)
2020-09-25 När är säljaren inte skyldig att fullgöra köpet?
2020-09-20 Skadestånd på grund av en reklamation
2020-09-18 Dröjsmål vid konsumentköp
2020-09-18 Ersättning för stulet paket

Alla besvarade frågor (84390)