FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen01/07/2022

Vem ansvarar för fel i digitalt innehåll?

Om man köper ett digitalt spel och det spelet funkar ca 3 timmar men sedan har ett spel-förstörande fel som gör att spelet är ospelbart,alltså trasigt och inte är vad som utlovats, Och försöker returnera dagen efter köp men företag vägrar då det inte var ett fel på produkt vid "leverans". Hur gör jag då? Känns ju som att då kan varenda företag dra den där valsen att "produkten" inte var trasig vid leverans utan några timmar in ? Spelet var inte vad som utlovats i beskrivning och i videos, företaget "försökte" hjälpa mig med att fixa spelet men det finns inget som kan göra, utan dom skyller på ett annat företag som skapat spelet men det är ju företag 1 som säljer grejerna? Känns sjukt sliskigt o lite vidrigt av ett företag att göra såhär och envisas för 200kr.. när dom är ett multimiljard företag. Och ja 200kr kanske inte är så mycket i mångas ögon men för mig är det principen att vi har väll rättigheter som konsumenter, är ett amerikanskt företag men dom säljer sina produkter i Sverige både digitalt och fysiskt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du söker svar på huruvida du som köpande konsument eller säljande näringsidkare (det amerikanska företaget) ska ansvara för det fel som uppstått i spelet. I första hand måste några meningar sägas om val av tillämplig lag. Det amerikanska företaget säljer spelet i Sverige. Jag utgår ifrån att du har din vanliga vistelseort i Sverige. Min bedömning blir därför att det amerikanska företaget bedriver affärsverksamhet eller åtminstone marknadsför sin verksamhet mot Sverige. Tillämplig lag i ditt fall blir därför konsumentköplagen (KkL) (se särskilt om lagval i artikel 2 och 6 i Rom I-förordningen). 

Vem ansvarar för fel i digitalt innehåll?

Försäljningen av det digitala spelet räknas som tillhandahållande av digitalt innehåll (jämför 1 kap. 2 § KkL). Ett digitalt innehåll är tillhandahållet när konsumenten ges tillgång eller åtkomst till innehållet eller ett medel som är lämpligt för att få tillgång till eller ladda ned det (9 kap. 1 § andra stycket KkL). Tillhandahållande kan därför jämställas med begreppet ”leverans” som annars används vid bedömningen av vem som ska ansvara för fel av fysiska varor. 

Som konsument finns en stark skyddsregel för fel som uppstår inom ett år från tillhandahållandet av det digitala innehållet. Inom ettårs-fristen anses felet nämligen ha uppstått innan tillhandahållandet av den digitala innehållet. Det blir därför ett fel som näringsidkaren ska ansvara för. Näringsidkaren ska däremot inte ansvara för ett felet om näringsidkaren lyckas visa att felet faktiskt uppstod efter tillhandahållet. Näringsidkaren ska heller inte ansvara för felet om felet inte har kunnat uppstå innan tillhandahållandet med hänsyn till innehållets art (jämför 9 kap. 8 § KkL). Skyddsregeln gäller inte heller om felet beror på att konsumentens hårdvara, programvara eller nätanslutning är oförenlig med de tekniska krav som gäller för det digitala innehållet (9 kap. 9 § KkL).

Vad som gäller i din situation

Eftersom du söker svar på frågan om fel i spelet utgår jag ifrån att du köpt och tillhandahållits spelet inom det senaste året. Som huvudregel gäller därför att det är det amerikanska företaget som ska ansvara för det fel som uppstått. Jag får inga uppgifter av dig som talar för att det amerikanska företaget kan bryta denna förutsättning genom att bevisa att felet faktiskt uppkom efter tillhandahållandet av spelet. Jag finner det inte heller rimligt att spelets art skulle innebära att felet inte skulle kunna ha funnits redan innan tillhandahållandet. Det enda sättet som jag ser att skyddsregeln skulle kunna brytas är för att spelets fel beror på att din hårdvara, programvara eller nätanslutning inte uppfyller det av amerikanska företagets avtalade krav för att spelet ska fungera felfritt. Detta verkar inte vara fallet eftersom det amerikanska företaget inte verkar motsäga att spelet i sig faktiskt är behäftat med ett fel. På grund av detta ser jag ingen rimlig anledning till att skyddsregeln ska brytas. Det amerikanska företaget ska därför ansvara för felet som uppstått på spelet. 

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare