Vem ansvarar för ersättning när en moped har lånats utan tillåtelse?

FRÅGA
Min 15-åriga dotter lånade ut sin klass 1-moped till en vän som hon vet har körkort.Min dotter brukar inte vilja låna ut moppen, men denna gången gjorde hon det mot muntligt löfte att vännen skulle betala om det blev några repor eller annat.Dessvärre sa aldrig vännen att det inte var hon som skulle köra, utan en annan som inte hade körkort.När mopeden återlämnades var den repad och hade trasig backspegel.Det visar sig att killen utan körkort har kört in i en bil i en rondell. Killen har sedan smitit från olyckan, blivit jagad av bilföraren och flytt in på en cykelväg.Vi väntar nu på att bilägaren, som borde ha tagit reg.nr, ska höra av sig. Dottern är helt förstörd och är jätteorolig att hon ska råka illa ut för detta.Nu undrar vi vad som kan vänta dottern. Hon har i god tro lånat ut mopeden till en person med körkort. Kan hon ändå bli skyldig för att en person utan körkort kört mopeden?Vi tycker att föraren av mopeden måste ansvara för det han gjort och bli skadeståndsskyldig till bilägaren. Min dotter kan väl inte ansvara för att han smiter från olyckan?Kan hon bli av med sitt körkort?Vår dotter är en skötsam tjej men kanske lite naiv. Hon har lärt sig läxan att aldrig låna ut sin moppe, men hur dyr kan den läxan bli?Är det vi som föräldrar som är skyldiga att betala bilens skador om vår dotter anses bära skulden?Vår dotter var på lektion i skolan när olyckan hände, så hon kan bevisa att det inte var hon som körde mopeden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bäst besvara din fråga har jag valt att dela upp den i tre delar, inledningsvis vilka konsekvenser utlånandet kan få, därefter frågan om vilka skadeståndsanspråk bilägaren kan framställa och slutligen vilket skadeståndsansvar föraren har.

Vilka konsekvenser får utlånandet av mopeden?

Att låna ut en moped till någon med ett giltigt körkort är okej, däremot är det straffbart att låna ut den till någon som saknar körkort. Regler om detta finns i lag om straff för vissa trafikbrott. Att en person tillåter en annan att framföra ett fordon med uppsåtlig eller oaktsam vetskap om att denne saknar körkort är straffbart med böter (3 § tredje stycket). Eftersom er dotter har lånat ut mopeden till en vän med körkort kan hon inte sägas ha haft uppsåt till att den skulle framföras av någon utan körkort. Om det inte varit alldeles uppenbart att det i själva verket var vännen utan körkort som skulle köra mopeden har jag svårt att tro att er dotter kan anses oaktsam till den grad att det är straffbart. När bevisbördan för att er dotter ska ha haft uppsåt eller varit oaktsam dessutom ligger på åklagaren har jag svårt att tro att er dotter kommer lida några straffrättsliga konsekvenser för att hon lånat ut mopeden.

Vilka skadeståndsanspråk kan bilägaren ställa, och mot vem?

Regler om ersättning för skador som uppstår till följd av trafik finns i trafikskadelagen. Trafikskadeersättning utgår för både person- och sakskador som uppstår i trafik med ett motordrivet (8 §). Om ett fordon har skadats av ett annat fordon utgår trafikskadeersättning om det andra fordonet kan anses ha vållat skadan. Om så är fallet utgår trafikskadeersättning ur det andra fordonets trafikförsäkring (10 §). I ert fall skulle det innebära att bilägaren kan vända sig direkt till ert försäkringsbolag för att utfå ersättning ur den trafikförsäkring ni har för mopeden. Eftersom ansvaret för fordon strikt är ägarens blir det inte fråga om att föraren är ersättningsskyldig gentemot bilägaren, däremot kan ni ställa krav mot föraren enligt mitt nästa stycke.

Anspråk mot föraren

Eftersom föraren genom att krocka med bilen har orsakat skador på er dotters moped kan ni väcka skadeståndsanspråk mot honom. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen.En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 §). Rätten till ersättning omfattar då i ert fall reparationskostnaderna och eventuellt ersättning för den självrisk ni måste betala till ert försäkringsbolag (5 kap. 7 §).

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Johanna Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (158)
2020-02-10 Personskada i kollektivtrafiken (buss)
2019-12-23 Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka
2019-12-17 Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?
2019-12-01 Ersättning för fotgängare som skadas av bil

Alla besvarade frågor (77529)