Vem ansvarar för en felmonterad motor vid köp av begagnad bil?

2017-06-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan! Vi har köpt en begagnad bil en Volvo v70 av en firma i Karlstad, har haft bilen i 16 dagar, plötsligt stoppa bilen, bilen blev kört in till Volvo i Säffle, där dom konstaterar att delar som är bytt i motorn är felmonterad av firman vi köpte den av, så att hela motorn har skurit sig, så ny motor måste sättas in, bilfirman frånsäger sig allt ansvar för att rätta till felet !Volvo har skickat bilder och bedömnings rapport av skadan som säger att felet skyllas felmonterad !Min fråga är då om det är jag som ska betala ny motor när felet ligger i att bilfirman har gjort fel , eller har jag rätt till att bevara köpet då firman frånsäger sig allt ansvar ??Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga finns det mycket som talar för att du inte ska behöva betala för en ny motor. Även om det inte direkt framkommer i din fråga, kommer jag nedan i mitt svar utgå från att du som privatperson köpt bilen från bilfirman, vilket gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.

Är det fel på bilen i juridisk mening?

Huvudregeln måste enligt mig vara att en felmonterad motor utgör ett fel enligt (16 § KköpL). I denna nyss nämnda paragraf tas en mängd olika fel upp, bland annat står att en vara ska kunna användas för ändamålsenligt bruk (16 § andra stycket första punkten KköpL). En bils huvudsakliga ändamål är självfallet att den ska gå att köra med, vilket den felmonterade motorn, som jag förstår frågan, i detta fall inte tycks tillåta. Det föreligger alltså här ett fel i juridisk mening på bilen.

Viktigt för dig att ha i åtanke är att bilen, då den är begagnad, kan vara såld till dig i ”befintligt skick” vilket aktualiserar (17 § KköpL). Här anses bilen vara felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kan förvänta dig. Här får du alltså ställa dig frågan om bilens pris eller övriga omständigheter vid köpet gör att du som köpare bör inse att bilen har en bristfällig motor. Ett extremt lågt pris i jämförelse med liknade modeller kan exempelvis vara en varningsklocka. Att påpeka är också att en säljare kan göra avtalsmässiga förbehåll och frånsäga sig ansvar för exempelvis motorfel likt detta. Dessa förbehåll ska dock enligt förarbete till den aktuella paragrafen vara tydliga och konkreta (prop 1989/90:89 s 101). Ingenting i din fråga tyder på att säljaren skulle avsagt sig ansvar för det aktuella felet med ett sådant förbehåll . Min slutsats blir således att det, även om bilen är såld till dig i ”befintligt skick”, föreligger ett fel på den i juridisk mening.

Vem bär ansvaret för felet?

Efter att vi nu konstaterat att fel i varan föreligger blir nästa steg att ställa sig frågan om säljaren ska bära ansvaret för felet eller inte. Skicket på bilen vid avlämnandet är avgörande för vem som ska bära risken och därmed ansvara för felet. Avlämnandet innebär helt enkelt den tidpunkt när bilen överlämnas till dig som köpare (6 § KköpL). Från och med denna tidpunkt bär du som köpare också risken för bilen (8 § andra stycket KköpL). Problemet i ditt fall är dock att det aktuella felet visar sig först senare, efter 16 dagar. Grundregeln säger att säljaren bär ansvaret för fel som funnits vid tiden för avlämnandet (20 § första stycket KköpL). Att bevisa att felet föreligger redan vid avlämnandet, då det först visar sig efter 16 dagar, får du som konsument naturligtvis svårt att göra. Därför finns en bevislättnad för dig som konsument i lagen, nämligen att fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet ska anses funnits där redan vid avlämnandet (20a § KköpL). Då detta fel visar sig efter endast 16 dagar är det med klar marginal inom denna tidsfrist. Då det i din fråga inte finns något som tyder på att du själv skulle orsakat motorfelet, genom exempelvis vanvård, blir min slutsats att säljaren ska bära det juridiska ansvaret för felet, då det får antas att felet funnits där redan vid avlämnandet.

Reklamation och aktuella felpåföljder

Efter att vi nu konstaterat att detta är ett fel som säljaren ska bära ansvaret för är det viktigt att du inte glömmer bort att reklamera, genom att meddela säljaren om felet. Lämnar du detta meddelande till säljaren senast två månader från det att du upptäckt felet anses du alltid ha lämnat det i rätt tid (23 § första stycket KköpL).

Slutligen finns ett antal felpåföljder som kan göras gällande i ditt fall (22 § KköpL). Då vi här har att göra med en begagnad bil känns det enligt mig som att den rimligaste påföljden är avhjälpande, det vill säga att säljaren helt enkelt får reparera motorn på sin egen bekostnad (26 § KköpL). Viktigt är att säljaren måste få valmöjligheten att avhjälpa felet innan du kan kräva övriga påföljder (27 § KköpL). Är det så att säljaren av någon anledning inte skulle vilja avhjälpa felet kan du sedan gå vidare och kräva exempelvis prisavdrag (28 § KköpL) eller hävning (29 § KköpL). Prisavdrag känns väl kanske inte så rimligt i detta fall, då bilen inte är körbar, men hävning skulle mycket väl enligt mig kunna bli aktuellt, då felet i detta fall är att anse som väsentligt (bilen går ju inte att köra med).

Sammanfattningsvis anser jag alltså att detta är ett fel på motorn som du som köpare inte ska behöva betala för. Rimligaste påföljden är att säljaren får avhjälpa felet. Vägrar säljaren detta kan du gå vidare och kräva exempelvis hävning.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1256)
2021-08-01 Reklamation enligt konsumentköplagen
2021-07-31 Måste man betala extra transportkostnader
2021-07-31 Vem bär risken för en vara som gått sönder när den inte varit ordentligt förpackad?
2021-07-30 Fel på häst

Alla besvarade frågor (94603)