FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/06/2022

Vem ansvarar för en brygga som är i dåligt skick?

Om någon skadas vid användande av brygga som är i dåligt skick, vad gäller? Vems ansvar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga regleras primärt i Skadeståndslagen. Det korta svaret är att det är ägaren till bryggan som är ansvarig för skador som uppstår. Det kan dock variera om ett skadeståndsansvar inträder vid en skada, detta är fallet då det krävs att ägaren är vårdslös eller orsakat skadan uppsåtligt (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Vad som är vårdslöst kan variera från fall till fall men för att vara säker som en ägare till en bristfällig brygga så kan en skylt exempelvis sättas upp som varnar potentiella badgäster. Utöver detta så kan det vara bra att känna till att ett potentiellt skadestånd även kan jämkas ifall den skadade själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Ett fall när detta kan aktualiseras kan t.ex. vara om en brygga är väldigt skadad eller nästintill förverkad. I dessa fall så kan det troligtvis förutsättas att en risk för skada finns och det är tveksamt om en ägare skulle anses vara vårdslös i detta fall, utöver det så finns det i vilket fall även en möjlighet till jämkning då det kan anses vara ett medvetet risktagande av den som nyttjar bryggan. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare