Vem ansvarar för att varan kommert bort under transport?

2020-08-24 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte ett par hörlurar på blocket och säljaren skickade spårbart via postnord men jag fick aldrig fram paketet. Jag har pratat med postnord som i sin tur sagt att det är säljaren som bör reklamera och att ansvaret ligger på honom och jag som köpare kan inget göra. Kan jag som köpare be om pengarna tillbaka från säljaren? Är det möjligt för mig att häva köpet och att säljaren i sin tur (kanske) får någon form av kompensation av postnord? Om jag nu har rätt till att häva köpet och att säljaren då överför tillbaka pengarna men vägrar göra så, vad är nästa steg?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen som blir aktuell i ditt fall är köplagen, då det gäller ett köp mellan två privatpersoner. Värt att uppmärksamma direkt är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att ert avtal går före lagen. Men i de delar där ni inte har avtalat något specifikt, gäller köplagen (3§ köplagen). Jag ska besvara dina frågor var för sig i några steg nedan.

Kan jag som köpare be om pengarna tillbaka från säljaren?

Det köp som ni kommit överens om är ett transportköp, alltså ett köp där säljaren anlitar en självständig transportör för att frakta varan till dig. Om du och säljaren bor på samma ort, ansvarar säljaren för varan under transporten, men om ni inte bor på samma ort anses varan ha överlämnats till köparen när den överlämnas till transportören (7§ köplagen). Detta innebär att det är du som köpare som tår risken för varan under transporten (13§ köplagen), om ni inte uttryckligen har avtalat något annat er emellan. Säljaren har en skyldighet att anlita ett lämpligt transportföretag för den aktuella varan (8§ köplagen), och det kan man nog inte argumentera emot i detta fall.

Att du som köpare bär risken för varan innebär att du är skyldig att betala den även om den har förstörts eller kommit bort under transporten, om detta inte beror på en händelse som ligger på säljaren (12§ köplagen). Detta innebär i regel tyvärr att du som köpare inte kan be om pengarna tillbaka från säljaren när varan har kommit bort under transporten, då det är köparen som ansvarar för varan under transporten.

Kan du som köpare häva köpet?

För att då häva köpet på grund av dröjsmål, förutsätter det att det beror på säljaren (22§ köplagen). Det innebär att köparen inte kan göra några påföljder gällande om köparen står för risken för varan. Om ni dock har avtalat om att säljaren ansvarar under transporten, så får du som köpare häva köpet och få pengarna tillbaka, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde insett detta (25§ köplagen). Det innebär att om varan har försvunnit helt, och den inte kan hittas eller ersättas av annan vara, har du rätt att häva köpet då det är av väsentlig betydelse att du får varan överhuvudtaget. Du hade i detta fall även kunnat få rätt till skadestånd för skador som du lidit på grund av säljarens dröjsmål, såvida säljaren inte kan bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll (27§ köplagen).

Observera dock att din rätt till att häva köpet och kräva skadestånd för skador du haft på grund av säljarens dröjsmål med att leverera varan, förutsätter att du och säljaren särskilt har avtalat om att hen står ansvaret för varan under transporten. Huvudregeln enligt lag, om inget annat avtalats, är att köparen står risken för varan under transporten (enligt ovan) och därför kan du inte häva köpet om ni inte särskilt avtalat om säljarens ansvar.

Om säljaren inte betalar tillbaka pengarna vid rätt att häva köpet, vad är nästa steg?

Om ni särskilt har avtalat om att säljaren står risken för varan under transporten, och denne inte återbetalar trots din hävningsrätt, är nästa steg att ta det till domstol. Det bästa är såklart att lösa sådana "enkla" tvister utanför domstol, då det kan vara tidskrävande och kostsamt om man förlorar målet. Men om det inte går är lösningen att du får stämma säljaren till tingsrätten där säljaren bor (10 kap. 1§ rättegångsbalken).

Sammanfattning

I första hand gäller avtalet eller sedvana mellan er, så har ni avtalat om att säljaren ansvarar för hörlurarna under transporten till dig, så gäller detta. Då har du rätt att häva om säljaren inte kan rätta till felet och fullgöra köpet. Om säljaren då inte återbetalar dig pengarna, så är nästa steg att stämma till tingsrätt.

I andra hand gäller då köplagen, så har ni inte avtalat enligt ovan, så är det enligt lag köparen som står risken för varan under transporten och får då själv svara för kostnaderna som uppstår om varan är trasig eller inte kommer fram. Då kan du varken häva köpet eller få ersättning för kostnader som du haft på grund av köpet, i alla fall inte av säljaren. Ditt nästa steg blir i sådana fall att ta upp tvisten med PostNord. Jag har kollat på deras hemsida och ser att de uppmanar säljaren att reklamera om paketet har kommit bort, och då bör ni nog göra så. Om paketet är spårbart kan ju säljaren se vad som hänt. Om säljaren inte vill reklamera får du göra det själv, men försök då spårningsnummer eller ID-nummer av säljaren. Om detta inte löser sig, eller om säljaren inte vill medverka, rekommenderar jag dig att kontakta en advokat för vidare rådgivning i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1336)
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel

Alla besvarade frågor (91293)