Vem ansvarar för att laga en förstörd väg som omfattas av servitut?

2017-10-06 i Servitut
FRÅGA
Min sambo äger en fastighet, där min sabos bror har servitut att använda vägen ner till sin mark genom vår tomt/väg. Nu har han haft en maskin som kört ner fyll till hans väg nedan för vårt, därav kört sönder vägen ner till sin tomt/väg. Stora djupa hålor som han försökt köra och rätta till med sin traktor, men det blev marginellt bättre. Har vi rätt att hans bror ska återskapa vägen som den var innan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Observera att det finns två typer av serivitut:

- Avtalsservitut

- Officialservitut (bildas genom fastighetsreglering).

Beroende på vilket slags servitut ni har gäller olika lagar. För avtalsservitut gäller jordabalken och för officialservitut gäller fastighetsbildningslagen. Dock har det ingen större betydelse för svaret, då lagarna innehåller i princip samma regler kring underhållsansvaret.

Avtalsservitut

Eftersom det är ni som ger din sambos bror rätt att använda er fastighet, har ni den tjänande fastigheten och brodern har den härskande fastigheten. Den grundläggande principen är att ni som tjänande fastighet inte ska ha några andra skyldigheter än att tillhandahålla vägen. Brodern ska använda vägen på ett sådant sätt att er fastighet inte betungas mer än nödvändigt. Det är även hans ansvar att hålla vägen i sådant skick att onödiga skador inte sker, dvs han ansvarar för underhållet av vägen. Detta gäller så länge ni inte avtalat om att det istället är ni som ska stå för underhåll. (14 kap 1 och 6 §§ jordabalken)

Officialservitut

Här gäller samma som för avtalsservitut vad gäller underhållsansvaret. Det är brodern som är skyldig att se till att vägen är i gott skick. Ni som tjänande fastighet kan inte få det ansvaret utan att ni och brodern kommit överens om det och det har förordnats av Lantmäteriet. (7 kap 1 § fastighetsbildningslagen)

Sammanfattning

Oavsett vilken typ av servitut ni har, är det din sambos bror som ska fixa till vägen. Detta gäller så länge ni inte kommit överens om att underhållsansvaret istället ska ligga på er.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan. Skulle ni behöva mer kvalificerad hjälp i denna fråga, är ni varmt välkomna att kontakta Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (314)
2021-12-23 Vilka rättigheter har man vid ett servitut på en vattenbrunn?
2021-12-23 Krockande servitut
2021-12-19 Utformning av servitut
2021-12-11 Nyttjande av servitut

Alla besvarade frågor (98494)