Vem ansvarar för att betala ut underhållsstöd för barn som bor växelvist hos en?

2018-09-22 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej. Jag har låg inkomst (11000kr /år). Jag har ett barn som är 3 år och han bor växelvist hos mig och sin pappa. 18 dagar hos mig och resten hos sin pappa. Mitt barn är folkbokförd hos mig och både hans pappa och jag har gemensam vårdnad om honom. Jag betalar 4000kr i månad för hyran. Min ex har också låg inkomst. Nya lagen som kom i mars 2018 säger att man inte får underhållsstöd längre och att istället får man ett bidrag inom bostadsbidraget. Jag sökte bostadsbidrag och jag får 1300kr i månaden. Jag frågade de om underhållsbidraget inom bostadsbidraget och de sa att jag måst söka ekonomisk bistånd istället. Jag kontaktade socialaförvaltningen och de sa tt jag måste söka underhållsstöd från försäkringskassan. Min fråga är om jag har rätt till någon bidrag/ stöd? Är det socialaförvaltningen som ska hjälpa mig ekonomisk eller försäkringskassan? Kan jag överklaga bådas beslut? Vad är mina rättigheter som ensamstående med låg inkomst? Tack så mycket
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har du rätt till något bidrag?
Du har rätt till bostadsbidrag om du bland annat är låginkomsttagare, har ett barn och dessutom betalar mer än 1 400 kr i månaden för hyra (97 kap. 18 § socialförsäkringsbalken). Storleken på denna del av bidraget utgår främst från vad du tjänar (95 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). Kommer din årliga inkomst upp i en specifik summa kommer till exempel en del av bostadsbidraget dras av, men enligt de uppgifter du framfört blir inte detta aktuellt i ditt fall då du uppger att du tjänar 11 000 per år (97 kap. 15 § socialförsäkringsbalken). Du har utöver detta även rätt till särskilt bidrag för barn som bor växelvis hos dig på 1 300 kr inom ramen för bostadsbidraget (97 kap. 22a § socialförsäkringsbalken).

I det här fallet så kommer beräkningen antagligen se ut ungefär som följande:
1. 4 000 - 1 400 = 2 600. 50 % av 2 600 = 1 300. (97 kap. 18 § socialförsäkringsbalken)
2. + 1 300 kr i form av särskilda bidraget (97 kap. 22a § socialförsäkringsbalken).
= 2 600 kr totalt.

Vem ska du vända dig till för att få bostadsbidrag?
Bostadsbidrag får du från Försäkringskassan. Det är alltså dem du ska vända dig till, både för att få ut bostadsbidrag och det förr så kallade underhållsstödet som man får i form av "särskilt bidrag" inom ramen för bostadsbidraget.

Du kan dock även ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) hos socialtjänsten i din kommun.

Det rör sig alltså om två olika former av bidrag, och handläggs av olika myndigheter, som du kan få tillsammans.

Du kan överklaga båda besluten
Både beslut om försörjningsstöd och bostadsbidrag kan överklagas. Hur detta går till bifogas i det beslut du får av myndigheterna i ditt ärende, om du inte fått ett skriftligt beslut kan du begära ett. Du kan även läsa på Försäkringskassans hemsida om överklagande.

Sammanfattning
Underhållsstödet för växelvis boende har bakats in i bostadsbidraget och kallas numera "särskilt bidrag". Den utgår från en fast summa, medan det övriga bostadsbidraget räknas ut utifrån din inkomst. Enligt de uppgifter du gett mig så gör jag beräkningen att du har rätt till ungefär 2 600 kr i bostadsbidrag totalt (fler faktorer kan dock inverka på summan). Det är Försäkringskassan som handlägger ärenden om bostadsbidrag. Utöver bostadsbidrag kan du även som låginkomsttagare ha rätt till försörjningsstöd, vilket du får utav socialtjänsten. Om du inte får det bostadsbidrag eller försörjningsstöd du anser att du har rätt till kan du överklaga, och då får en domstol pröva vad du har rätt till.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (139)
2019-04-14 Kan man komplettera med uppgifter efter det att man skickat in sin överklagan?
2019-03-31 Har man rätt till bostadstillägg om man har pengar på banken?
2019-03-10 Försäkringskassan har tagit ett felaktigt beslut. Kan det överklagas och i så fall hur?
2019-03-03 Sjukskriva sig på grund av ME/CFS

Alla besvarade frågor (67936)