Vem äger träd på en tomt som arrenderas?

2017-04-06 i Arrende
FRÅGA
Vem äger träden på en tomt som har arrenderats i 60 år?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arrende innebär att en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till jord mot vederlag, dvs. mot någon form av ersättning. Arrendatorn (den som arrenderar) blir aldrig att äga jorden utan får endast nyttja den, oavsett hur länge arrendet pågår.

Fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § jordabalken). Till fastigheten hör på rot stående träd (2 kap. 1 § jordabalken). Träden tillhör fastigheten och ägs alltså av personen som arrenderar ut tomten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jennifer Parmlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (187)
2020-07-31 Överlåtelse av hus på ofri grund
2020-07-30 Försäljning av hus på ofri grund
2020-07-26 Förverkande av jordbruksarrende enligt 8 kap 23§ JB.
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?

Alla besvarade frågor (82783)