FrågaAVTALSRÄTTGåva30/03/2019

Vem äger bil som givits i gåva och nya ägaren inte skrivits in i bilregistret?

Jag fick en bil av mitt ex i dec-18 den blev aldrig skriven på mig, och nu säger han att bilen är hans. Jag är den som har använt bilen, vi bor inte ens i samma stad. Är bilen hans eller min?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvolagen

Vad som gäller vid givande av gåvor regleras i gåvolagen. Av 1 § gåvolagen framgår att en utfästelse om gåva ej är bindande såvida gåvan inte har fullbordats eller att ett skuldebrev eller ett gåvobrev överlämnats till gåvotagaren. Av 2 § gåvolagen framgår att en gåva fullbordas genom att den kommer i gåvotagarens besittning, det vill säga att gåvan faktiskt har överlämnats.

Att ha rätt gentemot att få rätt

Du nämner inget om huruvida det överlämnats något gåvobrev, det vill säga en utfästelse om att ditt ex faktiskt överlämnar bilen till dig som en gåva. Även om du rättsligt har rätt till bilen eftersom att den faktiskt har kommit i din besittning efter en muntlig utfästelse om att du fått bilen i gåva så ligger problemet i att faktiskt i efterhand också kunna få rätt. Så utan en gåvobrev som faktiskt bevis att du fått bilen som gåva kommer du svårligen kunna bevisa att så är fallet om du inte har någon annan form av bevisning.

Bilregister

Vem som är rättslig ägare till bilen bestäms inte utifrån bilregistret, även om det kan vara en indikation om vem som är ägare.

Vid en registrering av ny ägare till bilen som endast har anmälts av förvärvaren så ska den tidigare ägaren först få yttra sig innan bilen kan registreras till förvärvaren (10 kap. 1 § förordning om vägtrafikregister). Sannolikt skulle ditt ex inte låta bilen skrivas på dig om han påstår att den är hans. Du skulle i så fall behöva väcka en fastställelse talan i domstol om att du är rätt ägare till bilen. Du måste då på något sätt kunna visa att ditt ex har gjorde en utfästelse om att ge bilen till dig och att du därefter fått den i din besittning. Med en fastställelsetalan kan bilen registreras på dig utan inblandning av tidigare ägare (10 kap. 4 § första punkten förordning om vägtrafikregister).

Sammanfattning

Även att du har fått en utfästelse om att bilen getts till dig i gåva och du har den i din besittning kommer du möta svårigheter vad gäller att faktiskt kunna bevisa att bilen getts i gåva och det inte endast handlat om ett lån såvida du inte har fått ett gåvobrev eller på något annat sätt kan styrka att det funnits en intention från ditt ex att ge dig bilen som en gåva.

Henrik ÖsterströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”