Vederlagsregeln, särskilt om förkovran av enskild egendom

FRÅGA
Jag är gift och det visade sig nu att mina svärföräldrar gav sommarhuset till min man som enskild egendom. Vi har varit där mycket tillsammans med hans föräldrar så länge vi varit ihop (över 10 år) och hjälp de mycket med underhåll så att våra barn och även svärföräldrarna kunde vistas där på sommaren. Som enskild egendom blir ju sommarhuset enbart min mans tillgång / ansvar. Blir det rättvist att han lägger ner våra spar pengar på renovering av huset och hur mycket ansvar ska jag ta på mig (våra barn vill inte vara där speciellt mycket och det är ett ställe som kräver mycket underhåll och renovering.)
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om makars egendomsförhållanden behandlas i Äktenskapsbalken, som du hittar här.

Din make har fått sommarstugan som gåva med villkoret att den ska vara hans enskilda egendom. Därmed är sommarstugan din makes enskilda egendom, ÄktB 7:2. Att sommarhuset är hans enskilda egendom innebär att den undantas från bodelningen som sker vid äktenskapsskillnad eller när någon av makarna avlider, ÄktB 10:1. Frågan om hur mycket ansvar du praktiskt vill ta för skötsel och underhåll av din makes enskilda egendom är inte uttryckligen reglerad i Äktenskapsbalken.

Angående de sparpengar din make lägger ner på sommarhuset kan den så kallade vederlagsregeln i ÄktB 11:4 bli aktuell, om ert äktenskap skulle upplösas genom skilsmässa. Den regeln blir aktuell om en make inom tre år före skilsmässan använder sitt giftorättgods (det vill säga sådan egendom som ska ingå i en bodelning) för att öka värdet på sin enskilda egendom, utan att den andra maken har samtyckt till detta. Användningen av giftorättsgodset ska ske i ’inte obetydlig omfattning’. Det innebär en relativ bedömning, och hänsyn ska tas till hur stor del av det totala giftorättsgodset är. Om dessa förutsättningar är uppfyllda sker en slags efterhandskonstruktion, där de pengar din make lagt ner på att öka värdet på sommarhuset ’läggs till’ som en fiktiv summa på hans sida av giftorättsgodset, och du ska därmed inte bli drabbad av att han lagt dessa pengar på att öka värdet av hans enskilda egendom. För att den här regeln ska komma i spel krävs dock som sagt att det sker utan ditt samtycke, att värdet på den enskilda egendomen ökar (det kan alltså inte vara fråga om rena reparationer och underhåll) och att det sker inom tre år före skilsmässan.

Jag konstaterar även att du säger att din make använder era sparpengar till sommarhusets underhåll. Jag vill här bara påminna om att makar rår över sin egen egendom även om de är gifta, ÄktB 1:3. Du har därför givetvis ingen skyldighet att använda dina pengar till renovering och underhåll av sommarhuset om du inte vill.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82629)