VD-tjänst som uppdragstagare istället för som arbetstagare

2017-11-06 i Övrigt
FRÅGA
Idag är jag anställd VD men vill istället fakturera från mitt eget bolag med 1 års avtal. Är det lagligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst. Initialt finner du en kortare sammanfattning på din fråga. Vidare följer en lite djupare utredning om gällande rätt och saker att tänka på. Slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något i mitt svar verkar oklart.

Ja det är absolut lagligt att fakturera från ditt egna bolag istället för att vara anställd, men det finns en del falluckor.

Enligt vår kontakt sen tidigare idag så har jag förstått det som att du vill gå in i rollen som uppdragstagare istället för som arbetstagare i samma bolag, och det finns då en del saker att fundera över. Det är absolut lagligt men om skatteverket skulle komma fram till att du egentligen är att ses som arbetstagare, och inte som uppdragstagare, så kan det ge skattemässiga konsekvenser. Vad som står på avtalet - dvs. uppdragstagare eller anställd - spelar egentligen ingen roll. Det är alltså av vikt att du kan visa på att du är uppdragstagare och inte arbetstagare om skatteverket skulle fråga.

Hur skiljer man på en arbetstagare och en uppdragstagare?

Som huvudregel brukar man säga att en uppdragstagare är betydligt mer självständig än en arbetstagare. Saker man då brukar titta på är bl.a. arbetstider, arbetsställe, ekonomiska risker och förhållandet till resultatet av arbetet.

Det finns ett par parametrar man brukar kika och som regel kan göra att en person anses som arbetstagare:

1. Personen utför arbetet, oavsett om detta uttryckligen anges i avtalet mellan parterna, och det är så gott som slutfört.

2. Personens åtagande innefatta att hen ställer sin arbetskraft till förfogande till efter hand uppkommande arbetsuppgifter.

3. Förhållandet mellan parterna är av en mera varaktig karaktär.

4. Personen är förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete av någon betydelse åt någon annan, vare sig detta grundar sig på direkt förbud eller bottnar i arbetsförhållandena, såsom exempelvis då hans eller hennes tid eller krafter inte kan räcka till annat arbete.

5. Personen är underkastad bestämda direktiv eller kontrollerad vad gäller sättet att utföra arbetet, vad gäller arbetstiderna eller vad gäller platsen för arbetet.

6. Personen använder redskap, maskiner eller råvaror som huvudsakligen tillhör den andra parten.

7. Personen får ersättning för utlägg av den andra parten.

8. En viss form av garanterad ersättning finns för arbetsprestation.

9. Personen är jämställd med en arbetstagare i ekonomiskt och socialt hänseende

10. Personen är inte förpliktad att reparera bristfälligt utfört arbete gratis.

Motsatta förhållandet talar då för att det rör sig om en uppdragstagare.

Konsekvenser om skatteverket skulle anse att du är att ses som en arbetstagare i arbetsrättslig mening, trots att du fakturerar som uppdragstagare

Om skatteverket skulle anse att uppdragsförhållandet egentligen är att betrakta som ett arbetstagarförhållande kan det leda till otrevliga arbetsrättsliga och skattemässiga överraskningar, både för dig som uppdragstagare men även för ditt uppdragsgivande företag. Det är därav min rekommendation att ni går igenom ovanstående punkter vid ingåendet av avtalet, för exempelvis se över om du måste använda just företagets dator som arbetsredskap eller om du har en egen som din egna firma kan tillhandahålla dig istället.

Risker som kan uppstå är främst skatterättsliga konsekvenser, så som att utgående/ingående moms justeras i efterhand eftersom det ju i själva verket har rört sig om ett arbetstagarförhållande istället för ett uppdragstagarförhållande. Vidare kan även skattetillägg bli aktuellt, om du har beskattat i fel inkomstslag.

Slutsats och kontaktuppgifter

Som sagt, det är lagligt att genomföra din idé, men du bör vara noggrann med hur ni utformar avtalet och hur det genomförs. Min rekommendation är att du tar hjälp av vår juristbyrå som kan upprätta ett avtal tillsammans med dig och bolaget, samt att gå igenom de falluckor och risker som finns lite noggrannare och hur ni eventuellt kan undvika dessa. Önskar du hjälp av dem eller finner något i mitt svar oklart är du varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se.

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till fortsättningsvis,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95724)