FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 06/07/2014

VD - rätt till uppsägningstid och lön under uppsägningstiden?

Jag har arbetat som VD för ett mycket stort företag som är börsnoterat i flera år och har nyligen blivit uppsagd med omedelbar verkan. Jag måste bara dubbelkolla, jag har väl rätt till uppsägsningstid OCH lön under den tiden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten är att alla arbetstagare i enskild eller allmän tjänst omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) enligt 1§ 1 stycket LAS. Dock finns det vissa kategorier av arbetstagare som inte omfattas av LAS enligt 1§ 2 stycket LAS. Ett av dessa undantag är exempelvis verkställande direktörer (VD) i aktiebolag. Detta innebär att en VD i ett aktiebolag som huvudregel inte har rätt till exempelvis uppsägningstid eller lön och andra förmåner under uppsägningstiden enligt 11-12 §§ LAS. Istället får en VD främst förlita sig på ett eventuellt VD-kontrakt där denne har avtalat om uppsägningstid och uppsägningslön med sin arbetsgivare eller allmänna avtalsrättsliga principer och god sed på arbetsmarknaden.

Här kan det vara värt att påpeka att en part i ett avtalsförhållande enligt allmänna avtalsrättsliga principer normalt är berättigad till viss skälig uppsägningstid om exempelvis motparten säger upp avtalsförhållandet (i det aktuella fallet anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren) pga kontraktsbrott. Vad som är att anse som skälig uppsägningstid får avgöras i det enskilda fallet så det är svårt för mig att avgöra hur lång den skulle vara. Slutsatsen är således att om ni inte har avtalat om någon uppsägningstid eller lön under uppsägningstiden så har du dessvärre ingen rätt till något annat än den skäliga uppsägningstid som allmänna avtalsrättsliga principer eventuellt kan ge dig.

Dock skriver du att du har blivit uppsagd med omedelbar verkan och detta skulle kunna ses som att anställningsavtalet har hävts. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer har en part enbart rätt att häva ett avtal vid grovt kontraktsbrott och enligt arbetsrättsliga termer innebär detta ett grovt åsidosättande av dina åligganden som VD. Om hävningen skulle vara ogrundad, vilket är svårt för mig att yttra mig om, så kan du rätt till visst ekonomiskt skadestånd.

I din situation så skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av de arbetsrättsligt specialiserade jurister som Lawline samarbetar med för att få vidare och mer utförlig vägledning.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Bestämmelserna i LAS hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000