Växellåda på bil trasig - kan man häva köpet?

2017-01-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpt en bil av en bilfirman i Stockholm. Åtskilliga gånger Oman jag flög upp för att köpa fråga ja om växellådan va ok. Han sa att de va de om o om igen. Hämtad med en varm bil på flygplatsen fick provköra tillbaka med massa snack i bilen. Gjorde affär sen körde till MALMÖ 110 på farthållare hela vägen !Morgonen efter börjar Jag höra ljud från lådan å de luktar. Troligtvis påväg och gå sönder. Kan man häva köpet ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig när en privatperson, huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, köper en vara av en näringsidkare, 1 § KKL (här). Förutsatt att du köpte bilen huvudsakligen för privat bruk är det alltså konsumentköplagen som reglerar dina rättigheter i förhållande till säljaren (i annat fall är köplagen (här) tillämplig). Det är viktigt att komma ihåg att bestämmelserna i konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel. Du och bilfirman kan med andra ord inte med bindande verkan avtala om villkor som avviker från lagen, såvida inte villkoren är till din fördel.

Den första frågan som måste besvaras är om det föreligger ett fel i konsumentköplagens mening. Detta är en förutsättning för att göra påföljder, ex. hävning, gällande. Det framgår inte av din fråga om bilen var begagnad eller helt ny. Detta kan ha betydelse för bedömningen om fel föreligger. Bilen ska oavsett om den var ny eller begagnad stämma överens med avtalet, 16 § KKL (här). Avviker den från vad som framgår av köpeavtalet i fråga om bilens egenskaper etc. föreligger alltså ett fel. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 § (här). Säljarens upprepade svar om att växellådan var ”ok” bör betraktas som en sådan uppgift, vilken bilen uppenbarligen inte överensstämmer med

Om det är så att bilen är begagnad och sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig om den är i sämre skick än du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § (här). Att växellådan ska fungera bör man enligt min mening som köpare med fog kunna förutsätta, särskilt om priset motsvarar vad en normalt fungerande bil av samma årgång och modell kostar.

Utifrån den kortfattade beskrivning du gett mig talar enligt min mening det mesta för att bilen är behäftad med ett fel i konsumentköplagens mening. Säljaren svarar för fel som har funnits vid avlämnandet, alltså när du fysiskt tog hand om bilen, även om felet visar sig först senare , 20 § (här). Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas, 20 a § (här). Eftersom felet tycks ha visat sig väldigt nära inpå avlämnandet är det upp till säljaren, för att undgå ansvar, att bevisa att felet inte fanns vid tidpunkten för avlämnandet, ex. genom att visa att du orsakat felet.

Om du som köpare vill göra gällande felet måste du göra en reklamation, alltså lämna ett meddelande till säljaren om felet. Varan ska enligt 23 § (här) reklameras hos säljaren inom "skälig tid". Reklamation som sker inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid skett inom skälig tid, varför det är viktigt att du gör en reklamation så snart som möjligt för att undvika att säljaren kan hävda att reklamationen skett för sent.

Kräver du att få häva köpet har säljaren trots det rätt enligt lag att avhjälpa (åtgärda) felet, förutsatt att åtgärden kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare, 27 § (här). Det är möjligt att det långa avståndet mellan Malmö och Stockholm skulle utgöra väsentlig olägenhet för dig. Det är endast om avhjälpande eller omleverans (du får en annan, likadan bil) inte kommer i fråga som du antingen kan kräva prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse. Är det så att växellådan är helt trasig skulle detta enligt min mening peka mot att felet är av väsentlig betydelse, eftersom bilen då är obrukbar. Om du och säljaren inte kan komma överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1282)
2021-09-20 Kan ett företag ta ut en administrationsavgift för att göra en återbetalning?
2021-09-20 Säljaren lämnar ingen garanti?
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning

Alla besvarade frågor (95746)