FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt21/09/2019

Väsentlig anknytning till Sverige - vad innebär det?

Hej,

Påverkar det att jag äger en personbil i Sverige, förhållandet "väsentlig anknytning till Sverige" allt annat lika vid en bedömning om skattskyldighet råder för en person utflyttad sedan över 10 år.


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?

Frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som du som privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.

Vem har väsentlig anknytning till Sverige?

Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):

- Om han är svensk medborgare

- Hur länge han varit bosatt här

- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl

- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk

- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)

- Om han bedriver näringsverksamhet här

- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

- Om han har en fastighet här, och

- Liknande förhållanden.

Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).

Vad innebär detta för dig?

Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Faktumet att du äger en personbil i Sverige är dock inte tillräckligt för att det skulle bedömas vara en väsentlig anknytning till Sverige.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo