Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?

2021-03-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Vart tar bevismtrl vägen efter färdig rättegång. Syftar på videoförhör som spelats upp i rättegången.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Förundersökningsprotokoll i brottmål finns kvar i akten, men det gallras oftast inom ett antal år på tingsrätten. Förhör under själva rättegången spelas in i ett digitalt ärendesystem, men de gallras ett antal veckor efter att avgörandet vunnit laga kraft (d.v.s. tre veckor efter att dom utgivits). Om det gäller videoförhör som lämnats in som bevisning så kan de finnas i tingsrättens akt, i vissa fall skickas de tillbaka till ingivaren, det beror på vad det är för typ av mål och vem som är ingivare.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du funderar över något mer.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (368)
2021-03-31 Bortom rimligt tvivel?
2021-03-27 Fri bevisföring och olagligt införskaffat bevis
2021-03-11 Vart tar bevismaterial (videoförhör) vägen efter färdig rättegång?
2021-02-28 Kan jag väcka talan i tingsrätten efter avslag från ARN?

Alla besvarade frågor (91250)