​Vart skriver man sig om man bor i husbil?

2020-09-29 i Myndigheter
FRÅGA
Vart mantal skriver man sig när man bor i husbil , man är ju inte på samma plats någon längre tid ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vart skriver man sig om man bor i husbil?

Din fråga regleras i folkbokföringslagen (FOL). Om du bor i en husbil som stadigvarande finns på en viss fastighet så ska du folkbokföras på den fastigheten. Om du inte regelmässigt tillbringar din dygnsvila på någon viss fastighet anses du bosatt på den fastighet till vilket du med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses ha din starkaste anknytning (12 § FOL). Om din bosättning kan hänföras till en kommun men inte till en fastighet inom denna, ska du anses bosatt i kommunen (13 § FOL). Skatteverket kommer först göra en bedömning för att fastställa om det går att knyta din bosättning till en viss fastighet inom en kommuns område. Är det inte möjligt så blir det aktuellt med folkbokföring på kommunen. Kan din bosättning inte hänföras till en kommun och du fortfarande ska bo i Sverige så anses du sakna känd hemvist (13 a § FOL). Du kan läsa mer om vad som gäller här, och jag rekommenderar att du pratar med Skatteverket om hur du går tillväga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (417)
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

Alla besvarade frågor (91353)