Vart regleras brottet misshandel

FRÅGA
Hej, Jag undrar vart brottet misshandel regleras?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken.

Brottet misshandel finns reglerat i 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Där anges det att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det innebär alltså att straffet för misshandel av normal graden är högst två års fängelse. Om misshandeln inte orsakat några skador och smärtan är av övergående natur, brukar misshandeln bedömas som ringa. Domstolen brukar exempelvis bedöma en örfil som ringa misshandel medan en allvarligare misshandel än så bedöms som misshandel av normalgraden.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss.

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?