Vart kan man anmäla ett dödsfall till följd av felbehandling inom vården?

FRÅGA
Hej. Jag har nu tänkt att jag vill anmäla sjukhus/ambulanspersonal för ett dödsfall. Min 47-åriga mamma fick ett plötsligt hjärtstopp för snart 2 månader sen, ambulansen var redan på plats. De påbörjade HLR så fort hon föll ihop, MEN de kom aldrig ens på tal om någon hjärtstartare. Jag har precis gått HLR-utbildning och utbildar mig till USKA så jag vet att det är något som ska göras vid ett plötsligt hjärtstopp om det finns hjärtstartare på plats. Min mamma hade, enligt statistiken, haft 70% högre chans till överlevnad om hjärtstartare använts inom 3 minuter. Istället dog min mamma, alldeles för ung och kanske helt i onödan. Vad gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga din mammas bortgång. Jag kommer att gå igenom vilka möjliga sätt man kan få upprättelse på om en anhörig avlidit till följd av en vårdskada. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är en vårdskada?

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. I det här fallet drar jag slutsatsen att hjärt- och lungräddning bör anses som antingen vård eller behandling.

Lex Maria-anmälan

Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO. Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida (här). Eftersom det var din mamma som avled bör du räknas som nära anhörig, och därmed vara behörig att göra en anmälan.

Ersättning enligt Patientskadelagen

Om en patient har råkat ut för en personskada kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här). Av lagtextens formulering framgår inte vad som gäller om en personskada har lett till att patienten avlider.

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?

Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Sammanfattningsvis är det möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du gör en anmälan till IVO om du inte redan har gjort det. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,
Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91260)