Vart i lagen står det att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?

2020-10-05 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Var i brottsbalken går att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimlig tvivel"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Var i brottsbalken går det att läsa att beviskravet är "ställt bortom rimligt tvivel"?
Beviskravet ställt bortom rimligt tvivel finns inte att hitta i varken brottsbalken eller rättegångsbalken. Det finns inte något specifikt lagstöd i för beviskravet, utan ställt bortom rimligt tvivel har växt fram ur praxis, dvs. genom domstolarnas domar (se t.ex. NJA 1980 s. 725 och NJA 1996 s. 176).

Hoppas du fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (336)
2020-10-30 Fråga om beviskrav
2020-10-28 Ofullständig fråga
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.

Alla besvarade frågor (85584)