Vart går gränsen mellan en ersättningsgill skada och normalt slitage?

2019-08-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Flyttade ut från vår hyreslägenhet för drygt ett år sedan, hyresvärden krävde då en hög summa pengar för att byta ut vad de anser är skador vi åsamkat. Skadorna avser bl.a. kökslådor/luckor där laminatplasten släppt i hörnorna (troligen p.g.a vatten som man ju håller på med mycket i just kök)Jag och min sambo anser att detta är rena förslitningsskador och att det snarare handlar om kvalitet snarare än att vi skadat dem medvetet. Detta är bara en av flera saker de krävt oss på som totalt uppstiger 25.000 kr.Har bott i ett hyreslägenheter men har aldrig varit med om dess like. Vi behöver nu råd för att försöka förstå vad hyrevärden har rätt att kräva av oss, samt få en uppfattning om vart gränsen mellan skador vi ska stå och förslitningsskador.
SVAR

Hej!
Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Jag tolkar eran fråga som att ni undrar vad hyresvärden har rätt att kräva av er och vart gränsen går mellan skador ni ska stå för och förslitningsskador. Regler om hyresrätter hittas i 12 kap jordabalken.

Hyresgästens vårdplikt och hyresvärdens underhållsplikt
Innan jag går in på "okej" och "inte okej" skador i lägenheten ska något sägas om vårdplikt och underhållsplikt.

Ni som hyresgäster har något som kallas vårdplikt. Vårdplikten innebär bland annat att hyresgästen ska vårda lägenheten väl, se till så att ingen skada uppkommer samt se till att bostadens skick inte försämras under hyrestiden (12 kap 24 § jordabalken).

Sedan har hyresvärden också en underhållsskyldighet som innebär att han/hon ska hålla lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för att man ska kunna bo i den (12 kap 15 § jordabalken). Det kan handla om allt från att se till att värme finns och att utföra sedvanliga reparationer till att tapetsera om.

Hyresgästers användning av en lägenhet - vad är okej och vad är inte?
Vad som utgör en "okej" skada och en ersättningsskyldig skada är olika från fall till fall. Det går alltså inte att säga något som alltid gäller men jag ska ge några typexempel på vad som typiskt sätt är normalt slitage och inte.

Om en skada uppkommer på grund av att hyresgästen har varit oförsiktig eller till och med skadat lägenheten med flit så ska han/hon ersätta skadan. Som exempel på sådana skarpor kan nämnas:
- Spräckta handfat
- Trasig toalett
- Trasiga fönsterrutor

Det finns vissa skador som hyresgästen inte behöver ersätta och det är skador som uppkommer i lägenheten genom "normal användning". Det innebär att hyresgästen får utsätta lägenheten för normalt slitage utan att riskera att bli ersättningsskyldig. Som exempel på normalt slitage kan nämnas:
- Hål i väggar efter tavlor
- Repor i golv eller parketter
- Fettfläckar på väggar och tak. Speciellt i kök.
- Avskavd tapet efter möbelflyttning
- Fastbränt fett i ugnen

Det som avgör om hyresvärden kan kräva ersättning av er är alltså om skadorna utgör normalt slitage eller om det inte gör det. För att avgöra vad som är normalt slitage får man ställa sig frågan om skadorna beror på "normal" användning av lägenheten eller om ni gjort något onormalt. Har laminatplatsen släppt i hörnorna på grund av att ni använt köket som vanligt så ska ni inte behöva ersätta skadorna. Har ni däremot låtit vatten ligga i långa perioder utan att torka bort det så kan det möjligtvis bli så att ni får betala ersättning då skadorna berott på att ni varit vårdslösa. Samma sak kan gälla om det är repor i golvet, om reporna är små och beror på att man flyttat möbler så är det vanligtvis normalt slitage men om det är stora revor i parketten så är det troligtvis en skada man behöver ersätta. Det är som sagt en bedömningsfråga i varje enskilt fall, men jag hoppas att ni fått lite tips om hur ni kan göra bedömningen för skadorna i just ert fall!

Hoppas ni fått svar på eran fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1676)
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?
2020-06-30 Hyresrätt och ägande av villa samtidigt
2020-06-30 Granne som spelar trummor på kvällarna

Alla besvarade frågor (81727)