Vart får polisen utföra en husrannsakan?

2019-12-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Detta är en fråga som jag tror att väldigt många vill ha svar på. När polisen ska göra en husrannsakan för att dom har gripit en person ute som innehar narkotika, får dom leta igenom hela huset/lägenheten eller bara i den misstänktes rum? Jag har fått höra att polisen bara får kolla igenom rummet till den misstänkte, medan jag vet att polisen har letat igenom hela husen på några vänner till mig. Hur ligger det till egentligen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar över vart husrannsakan egentligen får ske. Precis som du skriver är det säkert fler som undrar samma sak. Jag kommer därför att inleda svaret med lite allmän information om husrannsakan, så att så många som möjligt kan förstå svaret, och sedan gå vidare till att besvara din specifika fråga om vart husrannsakan får ske.

Allmänt om husrannsakan

Reglerna om husrannsakan finns i rättegångsbalken (RB) 28 kap.

Husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (t.ex. förråd eller bil) söks igenom. Genomsökningen kan ske för att söka efter föremål eller av utredningsskäl, s.k. reell husrannsakan (RB 28 kap. 1 §). Husrannsakan kan även ske för att söka efter personer, s.k. personlig husrannsakan (RB 28 kap. 2 §). När det rör misstanke av narkotikabrott är det troligast att det är en reell husrannsakan det är fråga om.

För att en reell husrannsakan ska få ske krävs att att finns anledning att anta att ett brott har begåtts, på vilket fängelse kan följa (RB 28 kap. 1 §).

Förordnande om husrannsakan meddelas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten (RB 28 kap. 4 §).

Vart får husrannsakan ske?

Vart husrannsakan i det enskilda fallet ska ske beror på vad som står i förordnandet , d.v.s. vad som beslutats av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Ofta sker husrannsakan hos en person, d.v.s. i personens bostad. Det krävs inte att personen är folkbokförd på adressen. Det krävs dock i allmänhet att den personen som husrannsakan sker hos har i princip oinskränkt tillgång till utrymmet för att husrannsakan ska anses äga rum "hos" denne och inte hos någon annan.

Husrannsakan får företas hos annan än den som är skäligen misstänkt endast

om brottet har begåtts hos honom eller henne, om den misstänkte har gripits där eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag, att annan utredning kan vinnas om brottet eller att man kommer finna föremål som är en del av brottslig verksamhet (RB 28 kap 1 § andra stycket).


Sammanfattande kommentar

Säg att ett förordnande om husrannsakan har lämnats, och att denna ska ske hos en person. "Hos" personen får anses de utrymmen i bostaden som den inneboende har oinskränkt tillgång till. Husrannsakan behöver alltså inte enbart begränsas till personens rum. Ska husrannsakan företas hos någon annan som inte är skäligen misstänkt för brott, får detta ske om brottet har begåtts i dennes bostad, om den misstänkte gripits i dennes bostad eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag mm.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1034)
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?
2020-06-27 Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

Alla besvarade frågor (81720)