Varsel om visstidsanställnings upphörande

FRÅGA
Vad händer om en arbetsgivare inte följer lagen om anställningsavtal §15-16? Jag har en visstidsanställning som enligt anställningsavtalet löper ut 160930. Enligt LAS §15 är arbetsgivaren skyldig att lämna besked senast 1 månad innan slutet, om anställningen ska upphöra eller fortsätta och beskedet ska lämnas skriftligt.Vad händer om arbetsgivaren inte gör det? Idag är det 1/9 och jag har inte fått nåt besked skriftligt. tacksam för lite hjälpMonica
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att du ska ha rätt till skriftlig varsel en månad innan den tidsbegränsade anställningen upphör, måste du ha varit anställd minst 12 månader hos arbetsgivaren under en 3 års period, se 15 § LAS. Om du har varit anställd så länge, så har du följaktligen rätt till att bli varslad en månad innan din anställning upphör. Det som händer om arbetsgivaren försummar att varsla dig är inte att anställningen automatiskt förlängs eller omvandlas till att bli en tillsvidareanställning, 4 § 2 st LAS. Istället uppstår en rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. Vidare kan du ha rätt till allmänt skadestånd för kränkningen, se arbetsdomstolens dom i AD 1977 nr. 71.

För att undgå skadeståndsskyldighet kan arbetsgivaren enligt förarbetena till LAS välja att behålla dig i anställning under så lång tid som krävs för att du ska få beskedet en månad i förväg. En sådan förlängning strider inte mot 4 § LAS.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (711)
2021-01-14 Arbeta övertid utan lön?
2020-12-31 Min arbetsgivare har inte betalat ut lön
2020-12-16 Arbetssökandes rätt att begära ut meriter
2020-12-11 När arbetsgivare inte betalar ut full lön

Alla besvarade frågor (88137)