FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/05/2018

Värmeolja, fastighetstillbehör eller inte.

Jag köpte ett hus och efter tillträde säger säljaren att jag borde betala extra för värmeoljan i huset. Det fanns ingenting om detta i kontraktet.

Är det rätt, borde jag behöva betala för något som aldrig fanns i kontraktet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så reglerar jordabalken (JB) förhållanden om vad som ingår i en fastighet. Det som ingår vid ett fastighetsköp (om inget annat avtalats) är så kallade fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Fastighetstillbehör är enligt 2 kap. 1 § JB bl.a. byggnader, stängsel, träd, ledningar o.s.v. Det som blir avgörande är dock om värmeoljan kan ses som ett byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § JB. Om värmeoljan ses som ett byggnadstillbehör så ska den ingå i köpet utan att ni avtalat om det men om värmeoljan inte är ett byggnadstillbehör så FÅR du köpa den av säljaren men du måste inte köpa den.

Exempel på byggnadstillbehör är exempelvis spis, badkar och kylskåp. För att något ska räknas som ett byggnadstillbehör så krävs det att byggnaden blivit försedd med tillbehöret och att det är till för stadigvarande bruk. Att värmeolja är för stadigvarande bruk bör va uppfyllt då det använts för att värma upp byggnaden. Om byggnaden däremot blivit försedd med värmeoljan är jag tveksam till då det avgörs av föremålets karaktär. Är det exempelvis en jättestor tunna som är mer eller mindre orubblig skulle det kunna utgöra fastighetstillbehör men tveksamt. Mindre dunkar är med största sannolikhet inte fastighetstillbehör.

Mitt svar blir att med stor sannolikhet så kommer inte värmeoljan räknas som fastighetstillbehör och därmed ingår det inte i köpet. Du har dock inget tvång att köpa värmeoljan från säljaren utan det är frivilligt. Vill säljaren ha tillbaka det får den helt enkelt hämta det. Många avtal innehåller dock bestämmelser om vad som händer om exempelvis säljaren inte hämtar sina kvarlämnade saker. Se över avtalet och om detta finns så kan det finnas möjlighet att överta saker som säljaren kvarlämnar utan kostnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000