Varit sen med betalningar tidigare, får hyresvärd vräka mig direkt om jag betalar för sent?

2017-02-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej.Hittade er adress på nätet.Har en fråga. I vintras hade jag det mycket svårt ekonomiskt. Jag kunde inte betala två hyror. Jag fick ett vräkningsbesked av hyresvärden (privat värd). Jag sökte hjälp hos soc men dom kunde inte hjälpa mig.Jag lånade ihop pengarna och betalade allt till hyresvärden. Nu är jag skuldfri där och i fas igen. Nu vill hyresvärden skriva ett nytt kontrakt, där det står att jag är skyldig att betala i tid, på sista förfallodagen, annars har dom rätt att vräka mig.Min mor reagerade på det här, som har jobbat på mäklarfirma i hela sitt liv. Har hyresvärden rätt att skriva i ett sånt krav? Hon sa "ett avtal är en överenskommelse mellan två parter och inte ett villkor från en part".Dessutom vill han se mitt hemförsäkringspapper. Jag har inget att dölja men har han rätt att kräva det?Jag har bott här i 1,5 år. Kan ni hjälpa mig med mina frågor?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Den lag som är tillämplig på dina frågor är Jordabalken. Mer specifikt så är det det 12 kapitlet som rör hyra som är aktuellt. Kapitlet kallas även lite populärt för "Hyreslagen".

Avtalet som hyresvärden vill använda kan inte användas emot dig.
Först och främst kan det konstateras att det avtal som din hyresvärd försöker få till egentligen är ogiltigt. Enligt 4 § i 12 kapitlet så har hyresgästen rätt till tre månaders uppsägningstid. Och det framgår av 1 § 5 stycket att förbehåll som strider mot kapitel 12 är utan verkan mot dig som hyresgäst. Slutsatsen här blir alltså att om ni avtalar om att ni skall ha rätt till en dags uppsägningstid så kommer du kunna flytta ut när du än känner för det, du som hyresgäst har den valmöjligheten. Hyresvärden har det dock inte oavsett vad ni avtalet. Hyresvärden skyddas inte av 4 § i 12 kapitlet och hyresvärden kan avtala sig till sämre avtalsvillkor.
Avtalet kommer alltså inte att gälla mot dig och du kommer även i fortsättningen ha rätt till 3 månaders uppsägningstid.
Det finns dock lite specialregler när det gäller just dröjsmål med betalning av hyran.

Betalningsdröjsmål kan leda till uppsägning av hyresavtalet.
Förverkande är ett annat ord för att du helt enkelt inte längre har rätt till lägenheten. De grunder en hyresvärd får använda för att säga upp ett hyresavtal i förtid regleras i 42 §. I första punkten i den paragrafen kan du se att dröjsmål med betalning av hyran är en av grunderna.
Dvs, om du är mer än en vecka sen med hyran så får hyresvärden vräka dig oavsett hyresavtalets uppsägningstid. Riktigt så enkelt är det dock inte för hyresvärden ändå...

I 43 § framgår sedan att om en hyresgäst betalar innan hyresvärden säger upp avtalet så har inte hyresvärden längre rätt att säga upp avtalet. I dagsläget kan alltså inte din hyresvärd säga upp hyresavtalet med betalningsdröjsmål som grund.

Skulle man ändå bli uppsagd så finns det regler som gör att hyresvärd skall meddela socialnämnd och liknande. Det finns ett ganska omfattande skydd här för hyresgästen egentligen eftersom bostaden är en väldigt viktig säkerhet för alla människor. Därför skyddas hyresgästen ofantligt mycket mer än hyresvärden.

Slutsatsen här blir alltså att hyresgästen i dagsläget inte kan bli uppsagd för att tidigare ha varit i dröjsmål med betalningarna, det är dock extremt viktigt att du i fortsättningen lyckas betala din hyra eftersom det annars finns grunder för att avsluta hyreskontraktet.

Hemförsäkringspapper:
Rent konkret finns väl ingen rätt för honom att kontrollera att du har hemförsäkring. Däremot är det ju så att om han inte får se det så har han ändå rätt att säga upp ert hyresavtal och då kommer det ju förr eller senare faktiskt att sluta gälla. Det finns inget lagligt krav för hyresvärden att få se det här. Men å andra sidan så har du inte något att sätta emot om hyresvärden väljer att säga upp ert hyreskontrakt så att du behöver flytta efter uppsägningstiden. Här har du alltså förmodligen mer att vinna än förlora på att visa att du faktiskt är försäkrad trots att hyresvärden egentligen inte har rätt till det.

Mitt råd:
1. Berätta för hyresvärden att du i fortsättningen kommer kunna betala dina hyror och att det var ett tillfälligt problem som inte skall upprepas och att det därför faktiskt inte behövs ett nytt avtal. (Detta har du antagligen redan försökt och därför hamnar vi i alternativ 2).

2. Berätta för hyresvärden att ett sådant avtal ändå inte kan användas emot dig och därför är det onödigt. Det enda som kommer hända är att om det leder till domstolsprocess senare så kommer hyresvärden ha fel. Därför behöver ni inte ändra avtalet. Domstolsprocessen blir jobbig för båda parterna och därför är det bra att så tydligt som möjligt redogöra för hyresvärden att det här avtalsvillkoret är helt onödigt och felaktigt.

3. Beroende på släkt och vänner så kanske du har någon som kan gå in som borgensman för dig i hyresförhållandet. Det innebär att den personen får betala hyra om inte du klarar av det. Det här är ett alternativ som antagligen hyresvärden kan uppskatta och godta som säkerhet. Detta är ett utmärkt alternativ om samma ekonomiska problem kan uppkomma senare. Den som går in som borgenär kommer ha regressrätt mot dig om han/hon betalar för din hyra, vilket innebär att du vid ett senare tillfälle måste betala hyreskostnaden till din vän/släkting. (Det här alternativet utesluter iallafall att kontraktet blir uppsagt).

4. Skriv under avtalet som hyresvärden vill. Även om hyresvärden inte rent juridiskt ska kunna slänga ut dig efter en dag så kommer det bli omständigt för dig om det väl blir så att hyresvärden bestämmer sig för att göra det och därför sätter jag detta alternativet sist. Det är helt klart enklare för dig om inte hyresvärden tror sig kunna slänga ut dig.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95762)