Varifrån kan jag få ersättning för min brännskada?

2017-05-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva eftersom jag minns händelsen väldigt vagt. Men skulle vilja ha ersättning nånstans ifrån så man skulle kunna åtgärda det som går att åtgärda... Mår jättedåligt med brännskadan..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte finns så mycket information om händelsen kommer jag ge dig ett allmänt svar där jag redogör för de vanligaste ersättningsmöjligheterna. Som jag förstår det har du på något sätt skadat dig vilket lett till en brännskada, och du vill ha ersättning för detta. Beroende på i vilket sammanhang du skadat dig och skadans effekter blir olika försäkringar aktuella.

De typer av försäkringar som finns är

- Privata försäkringar (t.ex. hemförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring)

- Försäkringar från arbetsgivare (t.ex. ersättning för sjukdom, olycksfall)

- Försäkring från samhället (t.ex. sjukpenning)

Vad du först kan göra är att se över vilka försäkringar du har. Hemförsäkringen täcker dessvärre inte personskador, och du får därför se om du har några särskilda personskadeförsäkringar som kan ge ersättning för din skada.

Om du har kollektivavtal finns det ofta personskadeförsäkring med i avtalet. Vissa kollektivavtal har en försäkring som ersätter personskador som skett även på fritiden, och du skulle alltså kunna få ersättning för din brännskada genom ditt kollektivavtal.

Vanligtvis innebär dessa försäkringar att du kan få ersättning för bl.a. vanprydande ärrbildning, medicinsk invaliditet, och ibland även för sveda och värk.

Om skadan har gjort att du inte kunnat arbeta och du därmed lidit inkomstförlust har du rätt till sjuklön de första 14 dagarna från din arbetsgivare om du är anställd med sjuklön. Annars har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan, 24 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken. Det krävs även läkarintyg på att du inte kunnat arbeta under den tid du varit borta.

Eftersom du vill ha ersättning ”nånstans ifrån” vill jag till sist nämna skadestånd som alternativ. Om du fick din brännskada i arbetet p.g.a. arbetsgivares vårdslöshet kan du få ersättning genom skadestånd, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Det krävs som sagt att arbetsgivaren varit vårdslös, t.ex. genom att denne har brustit i sina säkerhetsrutiner för sina anställda. Det finns i så fall viss möjlighet till ersättning för skadan genom att arbetsgivaren betalar ut skadestånd till dig.

Som avslutande råd rekommenderar jag dig att se över vilka försäkringar du har och att läsa villkoren i dessa avtal. Är du osäker bör du kontakta ditt försäkringsbolag och arbetsgivare om dina faktiska möjligheter.

Hoppas att detta gav dig en klarare bild över dina möjligheter till ersättning, lycka till!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?