Varför väcker åklagaren inte åtal?

Jag undrar hur man får reda på varför åtal inte väckts i ett specifikt fall? Jag har lite svårt för allt fusk och mutor mm. Jag fick sen veta att X inte ens blivit åtalad, hur är det möjligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om att väcka åtal:
Åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol, det är alltså bara en åklagare som kan väcka åtal. Detta bestämmer åklagaren när förundersökningen är klar.

Vidare har åklagaren en åtalsplikt. Detta innebär att om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Då måste en rad överväganden ske innan beslutet fattas. Om åtalet väcks, så är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts.

Åklagarens val att inte väcka åtal:
Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Det kan till exempel bero på att den misstänkta förnekar brott och att det inte finns något vittne eller någon teknisk bevisning som bevisar att den misstänkta personen begått brottet. Ibland står det klart redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott. Åklagaren fattar då beslut om att lägga ned förundersökningen.

Ett sådant beslut har samma innebörd som ett beslut att inte väcka åtal.

För båda besluten gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet.

Hur kan jag få reda på varför åtal inte väckts?
Om det finns ett förundersökningsprotokoll eller ett beslut om att inte väcka åtal kan du begära ut detta från myndigheten som förvarar detta (förslagsvis polismyndigheten, åklagarmyndigheten eller domstolen beroende på hur långt fallet har gått.) i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08- 533 300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”