Varför tar DNA-prov lång tid?

FRÅGA
Har haft grov skadegörelse i mitt hus vet vilka det är polisen säger att dom väntar på dna svar det har gått 1år huset helt förstörd kan man ta reda på varför dna provet tar så länge
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ditt hus blivit utsatt för grov skadegörelse och att du undrar varför DNA-provet tar lång tid.


Vad är grov skadegörelse?

Svaret kommer att utgå ifrån regleringen i brottsbalken (BrB), eftersom det är där definitionen av vad grov skadegörelse är återfinns.

Grov skadegörelse handlar om att en person förstör eller skadar egendom som tillhör någon annan samt att gärningen är av allvarligare karaktär än vanlig skadegörelse. Vid en bedömning om skadegörelsen ska anses som grov beaktas bland annat om handlingen har medfört risk för någons liv eller hälsa. Om det är så att skadan drabbar en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse är detta också att ses som grov skadegörelse. Slutligen är en gärning som varit av särskild hänsynslös art eller annars är synnerligen kännbar även något som omfattas av grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB).

Varför tar DNA-provet så lång tid?

När det gäller brott av grövre art så använder sig polis och åklagare av forensiska centrum för att kunna utreda brotten. Det är främst till Nationellt forensiskt centrum (NFC) som fingeravtryck, dna, elektronisk data skickas. NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten vars huvuduppgift är att undersöka och analysera bevismaterial.

Under senaste år har NFC haft hög arbetsbelastning och ett ökat antal ärenden. De har även haft för lite personal. Detta har lett till att en hel del ärenden lagts på hög, vilket har kritiserats av advokater och åklagare. Utifrån din bakgrundsinformation kan detta vara faktorer till varför DNA-provet tar så pass lång tid, men det gäller att göra en bedömning i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (134)
2021-12-08 Granne klipper buskar på min tomt, m.m.
2021-12-04 Får man plocka ner andras valaffischer?
2021-11-29 Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?
2021-10-28 Skadegörelse eller inte?

Alla besvarade frågor (97717)