Varför står jag inte som taxerad ägare?

2019-03-29 i Fastighet
FRÅGA
Hej, min man fick ett hus i gåva men då vi båda ville stå som ägare på huset så gjorde vi en bodelning under bestående äktenskap och sökte lagfart så att vi båda skulle äga hälften var. På Lantmäteriet står det att jag är ägare på en andel av 1/2, likaså min man. Men när deklarationen kom såg vi att endast han ensam betalar fastighetsavgiften och nu ser jag hos Lantmäteriet att min man står ensam som taxerad ägare, andel 1/1. Vad innebär detta i praktiken? Går det inte att stå två personer som taxerad ägare? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Fastighetsskatten är numera ersatt med en fastighetsavgift. När Lantmäteriet beviljar lagfart får Skatteverket automatisk uppgift om det och uppdaterar då sina uppgifter. Däremot uppdateras bara Skatteverkets information i fastighetsregistret kring varje årsskifte då fastighetsavgiften ska betalas av den som vid ingången av kalenderåret är ägare till fastigheten (2 § Fastighetsavgiftslagen).

Det betyder i praktiken att den som är lagfaren ägare per den 1 januari kommer att stå som taxerad ägare under hela året. I ert fall kommer uppgifterna i fastighetsregistret att uppdateras kring nästa årsskifte och därefter kommer ni båda att stå som taxerade ägare.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77541)