FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/04/2022

Varför skadeståndsbeloppen i USA kan bli så höga

kan man stämma nån i sverige likadant som i usa

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det du undrar över är om det går att stämma bland annat olika personer och företag i Sverige på samma sätt som i USA. Hur begreppet stämning används i vardagligt tal skiljer sig ofta från begreppets juridiska innebörd. Juridiskt är en stämning något som en allmän domstol kan utfärda efter att någon har gjort en ansökan om stämning till domstolen. Om domstolen utfärdar en stämning mot till exempel en person eller ett företag så innebär det att personen eller företaget blir förpliktigat av det som framgår av stämningen. En stämning kan ta sikte på väldigt många olika saker, exempelvis att ett skadestånd ska betalas, att en vara ska levereras eller att en innestående lön ska betalas ut.

I bland annat media blir det ibland uppmärksammat att olika företag i USA blir stämda och måste betala stora belopp i skadestånd. Utifrån hur begreppet stämning används i vardagligt tal, att din fråga omfattar en jämförelse mellan Sverige och USA samt att stora skadeståndsbelopp i USA får en del uppmärksamhet i bland annat media, tolkar jag din fråga som att du undrar om det går att bli stämd att betala lika stora skadeståndsbelopp i Sverige som i USA. Om jag har missuppfattat din fråga får du väldigt gärna skicka en ny fråga. Jag ska även framhålla att jag inte har någon bra koll på amerikansk rätt.

Det finns stora skadeståndsrättsliga skillnader mellan Sverige och USA

Mellan Sverige och USA finns stora skillnader för hur stora belopp man kan bli skyldig att betala i skadestånd. Det beror på att det mellan Sverige och USA delvis finns olika synsätt på vilket syfte skadeståndet ska ha. I Sverige har skadeståndet en reparativ funktion (Mårten Schultz, SvJT 2008 s. 37). Syftet med skadeståndet är att den som blir utsatt för en skada ska få ersättning till ett belopp som gör att personen hamnar i motsvarande ställning som före skadan. Skadeståndet är alltså inte till för att bestraffa den som orsakat skadan.

I USA använder man i vissa sammanhang en form av bestraffande skadestånd (Mårten Schultz, SvJT 2008 s. 38). Det innebär att skadeståndet är till för att bestraffa klandervärt beteende och avskräcka från fortsatt klandervärt beteende (Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 US 323, 350 (1974)). När amerikanska domstolar använt sig av skadestånd som är bestraffande har det i vissa fall lett till höga skadeståndsbelopp. Till exempel tilldömdes en äldre kvinna skadestånd på miljonbelopp av McDonalds när hon brände sig på McDonalds kaffe (Mårten Schultz, NFT 2007, Berättelsen om Stella och andra myter om amerikansk skadeståndsrätt). Att amerikanska domstolar använder bestraffande skadestånd är ändå ganska ovanligt (Mårten Schultz, SvJT 2008 s. 38).

Sammanfattning

Det amerikanska skadeståndsregelverket kan i vissa fall innebära stora skadeståndsbelopp. De stora beloppen beror på att skadestånden i vissa fall är till för att bestraffa den som blir skyldig att betala skadeståndet. I Sverige är skadeståndet aldrig till för att bestraffa den skadeståndsskyldige. Skadeståndet ska reparera den skada som någon har utsatts för. Skadeståndet ska därför motsvara den uppkomna skadan och stora skadeståndsbelopp i Sverige kräver alltså en motsvarande stor skada.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”