Varför ska man återbetala lön och annan ersättning i brutto?

2021-05-03 i Inkomstskatt
FRÅGA
HejDet gäller återbetalningskrav från akassa. Som har blivit felsktiga under dagarna jag var svår sjuk. Jag sa att jag är villig att betala tillbaka. Bloppet de säger att jag måste betala är lite svårt för mig att förstå. Jag fick ersättning i netto i 30 dagar och de vill jag ska betala tillbaka i brutto alltså betala dem skatt också. Min fråga är varför ska jag betala skatt till dem? Varför ska jag betala de pengarna hag inte fått? Är det rättvist?Jag blir tacksam om ni förklara det för mig. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det kan verka konstigt, men jag ska försöka förklara för dig varför det ser ut som det gör. Först och främst ska sägas att ersättning från a-kassa eller försäkringskassan behandlas på samma sätt som lön skatterättsligt.

Condictio indebiti

Huvudregeln vid felaktig betalning är att betalningen ska återgå. Det följer av principen condictio indebiti. Det betyder att om man fått lön eller annan ersättning utbetald felaktigt så ska man betala tillbaka. Däremot finns det vissa undantag från den här regel, som gäller om betalningsmottagaren har varit i god tro om att den haft rätt till de mottagna pengarna, och om personen inrättat sig efter betalningen. Med god tro menas att man varken insåg eller borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Att ha inrättat sig efter betalningen kan till exempel innebära att man har använt pengarna.

Återbetalning i brutto

Nedan ska jag förklara varför man ska betala tillbaka lön eller annan ersättning i brutto, det vill säga beloppet innan skatt.

Först och främst ska sägas att skatteavdrag för lön och liknande ersättningar är preliminära och slutregleras i samband med deklarationen, det vill säga en gång per år.

Tidigare skulle ett sådant återkrav endast omfatta nettobeloppet. Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att arbetsgivare och andra (tex A-kassan) ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje månad. Tidigare skulle detta redovisas genom en årlig kontrolluppgift.

De pengar som har betalats in till Skatteverket har betalats från A-kassan, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte A-kassan. A-kassa kan då inte heller begära tillbaka beloppet till sig. Det innebär att vid felaktigt utbetald ersättning ska A-kassan begära tillbaka både utbetald lön och gjort skatteavdrag. Därför är det bruttoersättningen (beloppet innan skatt) som begärs tillbaka för dig, men skatteavdraget ändras inte eftersom det redan är inbetalt till Skatteverket. Det inbetalda beloppet ska istället "återfås" vid den slutliga skatteberäkningen. Det betyder att du kommer få tillbaka skatten på ersättningen, men först efter deklarationen det året efter att ersättningen betalats ut.

Jag förstår att det kan kännas orättvist att du ska behöva ligga ute med dessa pengar nu, men det är så regleringen ser ut.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Dessutom kan jag tipsa om att höra av dig till Skatteupplysningen om du känner att mitt svar inte var tillräckligt tydligt.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist Thiel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96583)