FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt20/05/2017

Varför nekar försäkringsbolag ersättning för bil som stulits i samband med provkörning?

Hej, i samband med försäljningen av min bil, blev den stolen av provköraren.

Bilen är helförsäkrad, men försäkring vill inte betala.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Exakt vad som täcks av försäkringen framgår av försäkringsvillkoren, som är specifika för den aktuella försäkringen som du tecknat. Eftersom jag varken vet vilken försäkring, vilket försäkringsbolag det är frågan om eller de exakta omständigheterna kring fallet kan jag inte med säkerhet svara på varför försäkringsbolaget nekar dig ersättning. Avslaget ska dock bolaget kunna motivera om du begär det.

Vad jag däremot kan säga är att det är en vanligt förekommande skrivelse i försäkringsvillkor att försäkringsbolaget täcker "bilstölder". Det som gör att man därför kan neka ersättning i fall då en potentiell köpare inte återvänt med bilen vid provkörning är att det i strikt juridisk mening inte är fråga om stöld.

I juridisk mening har en bil inte blivit stulen om ägaren frivilligt överlämnar bilnycklarna och bilen, t.ex. i samband med att en potentiell köpare ska provköra bilen. Stöld förutsätter vad som kallas ett olovligt tagande, vilket helt enkelt saknas i ett sådant scenario (se 8 kap. 1 § brottsbalken). Att provköraren inte återvänder med bilen är givetvis brottsligt, men brottsrubriceringen blir inte stöld utan möjligen olovligt brukande eller olovligt förfogande beroende på omständigheterna (10 kap. 7 § och 10 kap 4 § brottsbalken). Dessa brott omfattas vanligen inte enligt försäkringsvillkoren, varför försäkringsbolag på denna grund kan neka ersättning.

Du bör, om du inte redan gjort det, kontakta den som handlade ditt ärende för att ta reda på exakt vad i villkoren det är som gör att du inte beviljats ersättning. Vill du få beslutet omprövat har du rätt att kräva detta av försäkringsbolaget. Du kan även föra talan mot bolaget vid tingsrätten, men detta är ingenting jag rekommenderar annat än som ett sistahandsalternativ, då det riskerar att bli mycket kostsamt för dig.

Hur man går tillväga för att klaga på ett försäkringsbeslut kan du läsa mer om på Konsumentverkets hemsida som du hitta här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000