Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?

FRÅGA
Varför makulerar läkare uppgifter i patientjournalen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I patientdatalagen (PDL) kan man finna bestämmelser om hur patientjournaler och journalhandlingar ska behandlas. I huvudregel får uppgifter i patientjournalen inte utplånas eller göras oläsliga på något sätt (3 kap. 14 § PDL). Undantag från detta gäller i vissa fall om patienten själv begär att en journalhandling ska förstöras. För att journalhandlingen ska förstöras krävs dock också att patienten anför godtagbara skäl för sin ansökan, att journalhandlingen uppenbarligen inte behövs för patientens vård och att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara den (8 kap. 4 § PDL). Möjligheterna att makulera uppgifter i en journalhandling är således starkt begränsade.

Enligt patientdatalagen ska journalhandlingar bevaras i minst tio år innan de gallras. Efter tio år är det alltså möjligt enligt patientdatalagen att makulera uppgifter ur patientjournalen i syfte att gallra bort dem. Många landsting och regioner har dock beslutat om totalbevaring av patientjournaler, vilket innebär att man sparar journalerna på obestämd tid och inte gör någon gallring alls.

Svaret på din fråga är alltså att läkare under vissa förutsättningar makulerar uppgifter i patientjournalen på patientens begäran, eller när de ska gallras bort.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (291)
2021-08-12 Kan man få ersättning för operationsärr?
2021-08-04 Finns det någon rätt till ersättning för ärr efter operation?
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?

Alla besvarade frågor (95665)