Varför kan det vara fördelaktigt att skriva testamente till någon som redan ska ärva?

Vi har två stugor och våra döttrar ska få varsin. Men just nu har de inte råd. Kan man skriva att dessa stugor inte ska ingå i arvslotten efter min man och mig. Ifall vi skulle avlida innan vi hinner skriva över stugorna på dem. Vi är gifta och de är våra gemensamma barn

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I detta fall bör det bästa vara att skriva ett testamente som beskriver hur ni vill att stugorna ska delas upp när ni går bort. Jag kommer i mitt svar gå igenom vad som gäller angående arvet när ni går bort då detta är relevant för situationen. Jag tänkte även gå igenom vad som gäller för testamenten. Mitt svar kommer att ha utgångspunkt i ärvdabalkens regler.

Vem ärver om ni går bort?
Om vi börjar med arvet så är huvudregeln att barn ärver först (se 2 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Detta gäller dock inte om det finns en maka/make, då ärver denna före och så får barnet ut sitt arv först när båda föräldrarna har gått bort (se 3 kapitlet 1 § https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). I ert fall så förstår jag det som att ni har två barn och enligt lag kommer alltså dessa två att ärva er när ni båda gått bort. Detta betyder i sin tur att era barn kommer att ha rätt till stugorna oavsett om ni skriver det i ett testamente eller inte. Barnen har nämligen rätt att dela på hälften av allt det arv ni lämnar efter er.

Fördelen om ni skriver ett testamente och hur ett testamente upprättas
Det kan dock vara fördelaktigt att skriva ett testamente trots det jag skrev ovan. Detta för att vara säkra på att de får varsin stuga eftersom arvet är rätt till en andel och inte till viss egendom. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av parterna. Det ska även vara med två vittnen som skriver under testamentet (se 10 kap 1 § https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1).

När ni upprättar ett testamente kan ni då skriva vilken stuga som ska tillfalla vilken dotter. Detta betyder att stugorna blir så kallade legat när arvet sedan ska utgå. Med legat menas att man har testamenterat en bestämd egendom till någon och inte bara en andel. Legat ska utgå först och innan resten av arvet fördelas (se 11 kap 2 § https://lagen.nu/1958:637#K11P2S1).

Sammanfattning
Om ni då skriver ett giltigt testamente så kommer stugorna att delas ut till era döttrar innan något annat arv delas ut. Om inget annat står i testamentet så kommer döttrarna dock att ärva resten av arvet också. Detta delas upp mellan dem men då har de inte rätt till viss egendom utan bara hälften som en andel av arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning