Varför kan det ske en höjning av kvarstadsbeslut?

2018-10-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Ja undrar om man höjer en kvarstad från 50 miljoner till 85 miljoner ? Innebär de att de hittat tillgångar för 85 miljoner? För 85 miljoner har hela tiden varit den summan i denna stora bedrägerihärva som behövs till alla drabbade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kvarstad är en juridisk åtgärd där egendom tillfälligt tas om hand. Syftet med kvarstadsbeslutet är att säkerställa ekonomisk ersättning när det finns risk att någon försöker undkomma en ekonomisk förpliktelse.

I brottmål får beslut om kvarstad meddelas av rätten för det fall att någon är skäligen misstänkt för brott. En förutsättning för att besluta om kvarstad i brottmål är att det finns en risk att den misstänkte inte kommer att göra rätt för sig (26 kap. 1-2 § Rättegångsbalken, RB). Vid bedrägeri, som jag förstår att det handlar om i fallet du frågar om, är brottet sådant att det generellt kan befaras att den misstänkte kommer att undandra sig kommande betalningsförpliktelser.

Jag kan tyvärr inte ge ett exakt besked om varför det skett en ökning av kvarstadsbeslutet i målet du hänvisar till. Det kan vara så att även om det misstänkts 85 miljoner kronor från början, kan åklagaren anse att det efter en viss utredning numera även kan visas att det rör sig om 85 miljoner kronor. Ytterligare skäl kan vara att det i samband med utredningen framkommit fler drabbade och att antalet målsäganden har utökats.

En ökning av kvarstadsbeloppet från 50 till 85 miljoner kronor behöver däremot inte i sig innebära att man funnit tillgångar för den summan. Syftet är dock att om man lyckas få igenom en utökning av kvarstadsbeslutet finns det möjlighet att beslagta tillgångar upp till det värdet – om sådana tillgångar skulle hittas senare under utredningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (871)
2019-04-11 Yrkande om inhibition
2019-04-08 Kan jag neka polisen urinprov?
2019-03-30 När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?
2019-03-30 Stämningsmannadelgivning och spikning

Alla besvarade frågor (67977)