Varför kan All white snys marknadsföra sig och inte tobakssnus?

Hej Lawline!

Mitt namn är X och jag skriver tillsammans med min vän Y ett gymnasiearbete om marknadsföring av All White portionssnus. Vi har en fråga kring detta som vi tror att ni kan ha möjlighet att besvara. Hur kommer det sig att All White snus kunnat marknadsföra sig till skillnad från den typiska tobaksnusen? Tack på förhand, X och Y

Lawline svarar

Hej och tack för ni vänder er till Lawline med er fråga!

Kort svar på frågan

All White snus utvinns ur tobaksplantor och renas så att all tobak försvinner (Snusbolagets hemsida)

Då All White snus inte innehåller tobak så omfattas det inte av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det finns ingen definition av tobak i lagen eller propositionen men det har klarlagts att i svensk praxis vad som är tobak (Prop 2015/16:82 sida 23) där All White snus utan tobak inte omfattats.

All white snus omfattas inte av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter vilket innebär att de inte kontrolleras lika hårt som snus med tobak i. Det finns självklart reglering i marknadsföringslagen, men inte i närheten av samma utsträckning vilket förklaras nedan.

Långt svar på frågan - förklaring av kraven på marknadsföring av snus med tobak i

Det finns många krav gällande marknadsföring på de produkter som anses vara tobak i 4 kap Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Företag som marknadsför till privatpersoner får inte använda kommersiella annonser i tidningar som publiceras regelbundet, tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar eller andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig (4:1 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Förenklat kan ni tänka er att företag inte får marknadsföra sig i media när de säljer varor med tobak i, se dock undantagen nedan.

I 4:2 1st Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter står det att annan, det vill säga resterande former av marknadsföring också är förbjuden. Tänk här då att det bara är de undantagen som jag kommer förklara nedan som gäller för marknadsföring av tobak.

Det första undantaget är att skrifter (ex tidningar) som inte publiceras regelbundet får marknadsföra tobak (4:2 1p Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Detta gäller tidningar som inte haft mer än fyra publicerade nummer och där det inte krävs ett särskilt bevis för att få publicera tidningen (1:3 TF och 1:4 TF). Sedan får man även marknadsföra genom passiv försäljning i form av att du visar upp tobaksförpackningar, prislistor och liknande (4:2 1p Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Det andra undantaget är att man får marknadsföra genom att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning, det vill säga visa upp den i kassan (4:2 2p Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Det tredje undantaget är att information om tobaken får förekomma. Däremot får den inte vara påträngande, uppsökande eller påträngande (4:2 3p lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Det är bara i kassan som detta får förekomma (Konsumentverkets hemsida om marknadsföring av tobak). Denna informationen ska placeras så att den i så stor utsträckning som möjligt inte är synlig från utsidan (4:2 3st lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Företag som säljer tobak får inte använda ett varukännetecken i sin marknadsföring om det sker i tidningar som publiceras regelbundet, tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar eller andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig (4:5 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter). Varukännetecken är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, ljud eller kombinationer av dessa. Ni kan tänka er att varukännetecken är varumärke fast det inte behöver återges grafiskt utan kan även innefatta exempelvis dofter (Patent- och Registreringsverkets hemsida).

Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror får inte sponsra evenemang eller till verksamheter som människor har tillträde till om det kan medföra till försäljning i någon form av tobak (4:8 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter).

Vad kan hända i framtiden med All white snus?

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag så tillsätts en utredare eller kommitte som ska utreda en viss fråga, exempelvis om det behövs en lag som kontrollerar All White snus. Detta resultat samlas i en rapport som kallas betänkande och publiceras i serien Statliga offentlig utredning, även kallat SOU (Regeringens hemsida). Det har gjorts en SOU där det rekommenderas en egen lag för All White snus (SOU 2021:22). Detta tyder på att det i framtiden kommer komma en lag som reglerar All White snus, men om det blir så eller hur den exakt kommer se ut vet vi inte ännu.

Hoppas ni har fått svar på er fråga och stort lycka till med gymnasiearbetet!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”