Varför har jag fått ett avdrag på min semesterlön?

FRÅGA
Hej Är fast anställd på deltid På löne specifikation står det semesterlön 2900kr sedan semesterlöneavdrag på 2600 kr undrar vad betyder detta då jag hade inte sjukskrivning eller något frånvaro
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten till semesterlön

Anställda har rätt till betald semester (1 § semesterlagen). Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får inte resultera i sämre villkor för arbetstagaren än semesterlagen hade gett (2 § semesterlagen). Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas särskilda bestämmelser om semesterlön (2a § andra stycket semesterlagen).

Eventuella avdrag

Som standard har man rätt till 25 dagars semester per semesterår (4 § semesterlagen). Arbetar man däremot deltid kan det ändras. Arbetar man ändå i snitt 5 dagar i veckan kvarstår ens rätt till 25 semesterdagar, men arbetar man i genomsnitt färre dagar i veckan än 5 sjunker antalet berättigade semesterdagar. Du skriver att du arbetar deltid, avdraget skulle därför kunna vara om du inte har rätt till 25 hela dagars semesterlön.

Beroende på hur lönespecifikationen är uppställd kan även ett eventuellt semesterlöneavdrag förklaras genom att du får både en vanlig månadslön och en semesterlön. Semesterlönen ska inkludera din vanliga månadslön och ett semestertillägg. Hur stort semestertillägget varje semesterdag är beror på om din arbetsplats har kollektivavtal samt hur din lön betalas ut i vanliga fall (16 § semesterlagen). Om du också fått din vanliga månadslön utbetald skulle semesterlönen minus semesterlöneavdraget kunna vara semestertillägget, men uppställt i lönespecifikationen på ett onödigt krångligt sätt.

Sammanfattning och råd

Utan att veta om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal eller resterande uppgifter på lönespecifikationen är det svårt att säga exakt varför ett avdrag gjorts på din semesterlön. Ett bra första steg, om du inte redan gjort det, är att fråga din arbetsplats lönekontor varför de gjort ett avdrag på din semesterlön. Önskar du mer personlig hjälp kan du även kontakta Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?