Varför gäller inte min uppsägning enligt hyresvärden?

2020-07-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej !Min fråga är gällande uppsägningen av vår lägenhet.Jag har sagt upp vår lägenhet den 29: juni via e-post till hyresvärdens officiella e-posten. Uppsägningen skedde från min epost som är välkänd till hyresvärden eftersom vi haft kommunikation via e-post tidigare.På samma dag också försökte Jag att ringa dem men fick inga svar och detta kan bevisas i samtal utdrag.Veckan efter alltså 6:e juli ringde Jag igen och fick svar att de var på semester och min uppsägning är ogiltig eftersom uppsägningen måste ske skriftligt via ett rekommenderat brev.Hyresvärden har inte gått ut med något information om deras semester eller hur visa ärenden ska hanteras under visa tider.Min fråga : Hur hanterar Jag denna siruation?Tack förhand !
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om hyreskontrakt regleras i 12 kap. Jordabalken (JB) som också brukar kallas Hyreslagen.

Vad säger lagen om uppsägning?

I Hyreslagen 12 kap. 8 § 1 st är reglerat att om ett hyresförhållande har varit längre än 3 månader ska en uppsägning ske skriftligen. Två saker är viktiga för att det ska vara en giltig uppsägning.

För det första, ska uppsägningen ha nått fram till den som ska ta emot den såsom hyresvärden. Om uppsägningen skickas i brev eller mejl som kommer bort ligger risken på dig som hyresgäst och ingen uppsägning har skett. Därför stadgas i hyreslagen att uppsägning ska ansetts ha gjorts den dagen som en uppsägningen postas som rekommenderat brev till hyresvärdens adress (12 kap. 8 § 4 st). Det är inget krav enligt lag att en uppsägning ska skickas med rekommenderat brev, men om uppsägning sker på annat sätt gäller uppsägningen från den dagen som hyresvärden får den tillhanda. Det kan exempelvis vara den dagen som posten eller mejlkorgen öppnas, oavsett när uppsägningen kom in.

För det andra, ska uppsägningen ha skett i rätt tid. En "för sen" uppsägning innebär att hyresvärden kan ha rätt att ta betalt en månad längre. Reglerna säger att uppsägning ska ske senast sista vardagen innan månadsskiftet för att uppsägningstiden ska börja räknas från nästkommande månad, för hyreskontrakt på obestämd tid (12 kap. 4 §).

Ytterligare en sak är att uppsägningen måste vara så tydlig att det klart framkommer för hyresvärden att kontraktet ska sägas upp, vilken bostad det gäller och vem som säger upp. Annars är det möjligt att hyresvärden inte godkänner det som en uppsägning.

Vad gäller i din situation?

I 12 kap. 1 § 5 st hyreslagen framgår att reglerna är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att det inte går att avtala om förhållanden som är mindre förmånliga för hyresgästen än vad som står i lagen. Utifrån detta bör inte en hyresvärd kunna sätta upp regler om att uppsägning måste ske genom rekommenderat brev eller att en uppsägning som sker på annat sätt inte skulle vara giltig. Hyreslagen ställer enbart upp krav på att uppsägningen ska vara skriftlig.

Din uppsägning bör således vara giltig, men hyresvärden kan ha rätt att säga att uppsägningen inte gäller förrän från den dag då de öppnade ditt mejl efter semestern. Det som gäller då är att den avtalade uppsägningstiden på lägenheten inte börjar förrän då istället för den dagen du mejlade in uppsägningen.

Det var bra att du i samband med att du mejlade in din uppsägning även försökte ringa för att försäkra dig om att de fick in din uppsägning. Tyvärr, som i detta fallet, är det inte alltid tillräckligt. Till en annan gång kan du komma ihåg att en uppsägning i rekommenderat brev alltid gäller från dagen du postar det.

Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?