Varför finns utsökningsbalkens bevisregler? Hur ser bevisreglerna ut vid konkurs? Vad är reglernas syfte och funktion?

Hej!

Varför finns utsökningsbalkens bevisregler? Hur ser bevisreglerna ut vid konkurs? Vad är reglernas syfte och funktion?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid utmätning gäller utsökningsbalken (UB)

Som du nämner finns det bevisregler i utsökningsbalken. Dessa hittar vi i 4 kap 17-19 §§ UB.

Till att börja med är utmätningsförfarande ett exekutivt förfarande för att driva in penningskulder när en person inte kan eller vill betala. För att detta ska fungera har lagstiftaren stadgat dessa regler för att utsökningsförfarandet ska bli så effektivt som möjligt.

4 kap 17 § UB anger att endast egendom som tillhör den skuldsatte får tagas i anspråk, vilket är tämligen logiskt. Men för att undvika skentransaktioner (se nedan) har lagstiftaren kastat om bevisbördan när den skuldsatte har egendom tillsammans med någon annan. En skentransaktion är alltså ett hävdande om att äganderätten till egendomen övergått till någon annan för att undgå utmätning. Ett exempel är om ett sambopar låtsas att tavlan som den ena sambon äger numer tillhör den andre sambon – för att försöka undgå utmätning.

För att undkomma detta gäller antingen 4 kap 18 eller 19 §§ UB beroende på situationen.

4 kap 18 § UB stadgar att all egendom som den skuldsatte har i sin besittning, alltså tillgång till, ska anses tillhöra honom/henne, om det inte bevisas att egendomen tillhör någon annan.

4 kap 19 § UB tar istället sikte på om den skuldsatte sammanbor med en make eller sambo, i dessa fall anses egendomen som den skuldsattes, oavsett vem som faktiskt äger den. I dessa fall blir det alltså sambon, som egentligen äger tavlan, som även måste bevisa detta, annars kommer tavlan anses tillhöra den skuldsatte och därmed tagas i anspråk.

Det finns ytterligare en regel i 4 kap 19 § andra stycket som anger att om den skuldesatte har egendom tillsammans med någon som inte är dennes sambo eller make, gäller huvudregeln, alltså att egendom endast får utmätas om det framgår att denne tillhör den skuldsatte.

Dessa regler är lite komplicerade men deras syften är att säkerhetsställa effektiva utmätningar – så de som har fordringar ska få sina pengar.

Konkurs

I konkurs gäller konkurslagen (KonkL). I konkurs tas all den skuldsattes egendom i anspråk, se 3 kap 3 § KonkL. Här finns inga omkastade bevisregler utan här är det istället konkursförvaltaren som måste bevisa att egendomen tillhör den skuldsatte.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer DahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo