FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder29/03/2022

Varför finns uppgiften fortfarande kvar i belastningsregistret?

Hej . 2014 blev jag dömd för ofredande. Domen vann laga kraft då

Påföljden blev dagsböter 50 å 50

Enligt polisens gallrings register skall beslut om dagsböter gallras efter 5 år.

Jag fick hem mitt belastningsregister idag efter ansökt om ett sådant .

Ca 8 år efter domen vann laga kraft står det fortfarande kvar i mitt register.

Hur kan detta vara möjligt ?

På polisens hemsida står det tex dagsböter gallras efter 5 år .

Är det jag som har fel eller har polisen gjort fel.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller belastningsregistret och regler om detta finns i lag (1998:620) om belastningsregister.

Hur länge ska domen finnas kvar i belastningsregistret?

Hur länge en uppgift är kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd man har fått samt hur gammal man var när man begick brottet (17 § lagen om belastningsregister). Precis som du nämnde ska dagsböter gallras, det vill säga tas bort, 5 år efter domen, beslutet m.m. (17 § nionde punkten lagen om belastningsregister).

Kan uppgiften finnas kvar trots att gallringstiden har gått ut?

Om det före utgången av den tid som anges i 17 § lagen om belastningsregistret förs in en ny anteckning beträffande samma person ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta gäller dock inte om den nya påföljden endast avser penningböter En uppgift får som högst finnas kvar i 20 år efter domen eller beslutet (18 § lagen om belastningsregister).

Det ovan innebär att om man har begått nya brott kan en uppgift finnas kvar även efter att den skulle ha tagits bort.

Varför finns din dom fortfarande kvar i registret?

I och med att du dömdes 2014 har det gått längre tid än 5 år. Uppgiften ska då som huvudregel tas bort. Det finns dock som sagt ett undantag från detta, nämligen om man blivit dömd för något annat innan gallringstiden har gått ut. Då ska de första uppgifterna finnas kvar så länge som de senare uppgifterna ska finnas kvar i belastningsregistret. Är det så att du har begått ett nytt brott är det troligtvis därför som uppgiften finns kvar, trots att det gått mer än 5 år. Polisen har på så vis inte gjort fel. Är det istället så att du inte har begått något nytt brott ska domen ha tagits bort 2019.

Sammanfattning

Dagsböter ska som huvudregel tas bort 5 år efter domen. Om man begår nya brott innan gallringstiden gått ut ska däremot den gamla uppgiften finnas kvar så länge som den nya uppgiften ska stå kvar, dock som längst 20 år.

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”