Varför finns det ansvarsfrihetsgrunder?

FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700#K24P6S1https://lagen.nu/1962:700#K24P2S1Varför finns det ansvarsfrihetsgrunder?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om ansvarsfrihetsgrunder finner du i Brottsbalkens (BrB) 24 kap, se här.

Ansvarsfrihetsgrunder
Det finns två olika sorters ansvarsfrihetsgrunder, nämligen objektiva och subjektiva ansvarsfrihetsgrunder.

De objektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär att en person som utför en brottslig handling under vissa omständigheter inte medför något straffrättsligt ansvar. Det kan till exempel röra sig om att en person slår sönder ett fönster för att kunna rädda en person i ett brinnande hus. Trots att personen i samband med räddningen har orsakat skada är handlingen försvarlig då personen har handlat i nöd, se BrB 24:4. Handlingen är således tillåten. Andra objektiva ansvarsfrihetsgrunder är nödvärn (BrB 24:1), laga befogenhet (BrB 24:2) och samtycke (BrB 24:7).

Till skillnad från de objektiva ansvarsfrihetsgrunderna innebär de subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna att handlingarna ses som otillåtna, men att de ursäktas på grund av särskilda omständigheter. Här ligger fokus på utövaren. Ett exempel är excess som finns stadgat i BrB 24:6 där man ursäktar en person som svårligen kunde besinna sig. Även putativt nödvärn räknas till de subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna vilket är när man tror att det finns ett riktigt hot och man skadar en person i tron att personen är på väg att döda en t.ex.

Varför finns det ansvarsfrihetsgrunder?
Anledningen till varför vi har ansvarsfrihetsgrunder i det svenska rättssystemet är många och beror på vem man talar med. I och med att de finns gör de åtgärder som annars skulle vara straffbara istället försvarliga. I nödfall kan det föreligga hot mot liv och hälsa vilket är ett skyddsvärt intresse enligt vårt rättssystem och som väger tyngre än intresset att skydda en persons egendom. Det ställs dock krav på att det ska finnas en viss grad av proportionalitet mellan de skadeverkningar som hotar och den skada som åsamkas genom själva handlingen för att personen inte ska ådra sig något straffrättsligt ansvar.

I de fall det inte skulle finnas några ansvarsfrihetsgrunder finns en risk att personer inte skulle ingripa när andra befinner sig i nöd av ren rädsla att dömas för brott.

Personer med tjänsteplikt som exempelvis poliser eller soldater ådrar sig inte heller straffrättsligt ansvar för alla sina handlingar utan deras handlingar medför många gånger ansvarsfrihet. Det hade varit problematiskt om poliser t.ex. inte fick använda något våld alls för att ta fast en gärningsperson.

Vill du läsa mer om de olika ansvarsfrihetsgrunderna som finns kan du låna boken Kriminalrättens grunder som är skriven P. Asp, M Ulväng & N. Jareborg.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95851)