FrågaSKATTERÄTTFåmansbolag01/11/2021

Varför finns bestämmelsen "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § inkomstskattelagen?

Hej!

En fråga gällande 57 kap 4§ om "verksam i betydande omfattning". Varför kom den bestämmelsen ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du syftar på 57 kap 4 § inkomstskattelagen.

3:12 reglerna

Reglerna handlar om fåmansbolag, och hur de ska beskattas för likvida medel som de tar ut ur företaget.

För att omfattas av reglerna måste du ha ett fåmansföretag. Det innebär att fyra eller färre delägare ska äga mer än 50 % i bolaget, se 56 kap 2 § Inkomstskattelagen. Om det är så att någon närstående, det vill säga make, förälder, mor och farföräldrar, barn, syskon eller dödsbodelägare, se 2 kap 22 § inkomstskattelagen, ska den personen räknas som samma person som delägaren i bolaget, se 57 kap 3 § inkomstskattelagen.

Skatt på lön, eller skatt på utdelning av andelar

Ett bolag som betalar ut lön till en person som arbetar i bolaget måste även betala arbetsgivaravgifter, se 2 kap 1 § och 2 kap 10 § socialavgiftslagen, samt att den som får lönen måste betala kommunalskatt på lönen med normalt 32%, se 1 kap 5 § inkomstskattelagen. Däremot om en person inte arbetar aktivt i bolaget ska utdelning av andelsvinster beskattas med en kvoterad del av vinsten. 5/6 av vinsten tas upp till beskattning enligt 42 kap 15a § inkomstskattelagen. Den summan beskattas sedan med trettio procent, se 65 kap 7 § inkomostskattelagen.

Om inte reglerna i 57 kap inkomstskattelagen fanns skulle många fåmansföretagare lockas att ta ut pengar i form av utdelning i stället för lön, för att undvika betala arbetsgivaravgifterna och att få lägre skatt.

Verksam i betydande omfattning

En företagare som arbetar i bolaget ska anses ta ut lön i första hand, i stället för utdelning. Men om andelarna i bolaget är kvalificerade, vilket innebär att delägaren ska arbeta och samtidigt inneha en företagsledande ställning i bolaget. Detta är innebörden med "verksam i betydande omfattning", se 57 kap 4 § inkomstskattelagen. Den delägaren kan då ta ut en summa som når upp till gränsbeloppet. 2/3 av beloppet beskattas sedan som inkomst av kapital, se 57 kap 20 § inkomstskattelagen, beloppet som överstiger gränsbeloppet skattas som inkomst av tjänst. Vilket även innebär att bolaget ska betala arbetsgivaravgifter på den överstigande delen.

Företagsledare

Som företagsledare räknas en person som har inflytande över ekonomin i bolaget, typiskt sett en VD. En bedömning av en företagsledare görs delvis genom att bedöma ägarandelen i bolaget som normalt ska uppgå till 20% av aktierna, men även en kvalitativ bedömning görs, vilket innebär att bedömningen tar sikte på utbildning, position i bolaget och liknande. Det räcker alltså inte att vara styrelseledamot. Detta framkommer av förarbetena (Det som ligger till grund för den aktuella lagen), se 56 kap 6 § inkomstskattelagen.

Svaret på din fråga

Att vara verksam i betydande omfattning innebär alltså att du har möjlighet att påverka din lön, eller om utdelning ska ske. Om det är så att det är ett fåmansbolag där du är verksam i betydande omfattning blir dina andelar kvalificerade. Utdelning av en andelsvinst ska beskattas som jag beskrev ovan. Vad som menas med gränsbelopp framkommer av 57 kap 10­­­12 §§ inkomstskattelagen. Enkelt beskrivet kan det räknas fram med två metoder. Enligt förenklingsregeln multiplicerar du 2,75 x av ett inkomstbasbelopp, se 57 kap 11 § 1p inkomstskattelagen. Enligt huvudregeln i 57 kap 11 § 2p inkomstskattelagen kan du ta underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter.

Om du som företagare tar ut en lön som motsvarar sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av hela löneunderlaget, se 57 kap 19 § inkomstskattelagen, har du rätt att lägga till 50 % av hela löneunderlaget till gränsbeloppet. Och kan därmed ta ut vinst som beskattas med 2/3 av summan.

I praktiken innebär det om du tar ut en hög lön, eller har många anställda ökar beloppet som du kan ta ut med kvoterad del.

Sammanfattning

Verksam i betydande omfattning innebär i praktiken att du har en företagsledande position i bolaget. Positionen kan leda till att du har inflytande över hur utdelningar ska ske. Därför blir en sådan delägares andelar kvalificerade, och ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom det belopp som ryms inom gränsbeloppet. Om du behöver hjälp med att förklara de snåriga reglerna i 57 kap inkomstskattelagen är du välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Fåmansbolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”