FrågaSKATTERÄTTFåmansbolag08/07/2022

Kan man låta sitt AB bygga fritidshus som nyttjas privat och finns det konsekvenser?

Hej! Driver byggföretag (AB) och planerar att köpa en tomt privat och låta bolaget bygga ett fritidshus som vi kommer nyttja privat. Är det okej att göra så? Vad bör vi tänka på? Tack!

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du får köpa en tomt privat för att sedan låta ditt AB som är ett byggföretag då bygga ett fritidshus på marken som du kommer att använda privat. 

Är det okej att låta sitt företag bygga ett fritidshus på privatköpt mark för privat bruk?

Ja detta är okej det finns ingen begränsning som inte skulle tillåta att ditt AB bygger ditt fritidshus, förutsatt att du har tillstånd att bygga. Däremot kan finnas saker som du bör tänka på vilket jag kommer att ta upp nedan.

Vad du bör tänka på? 

Då jag inte har all information om hur det ser ut i din specifika situation kommer jag att allmänt beskriva vad du bör tänka på rent skattemässigt, vilket aktualiserar inkomstskattelagen (IL). 

Utifrån angiven bakgrundsinformation driver du ett FÅAB.

Då du beskriver att du driver ett byggföretag kommer jag att utgå ifrån att du är ensam ägare av företaget. I 56 kap 2§ p1 IL föreskrivs att om det finns 4 eller färre delägare som äger 50% av AB är det ett fåmansaktiebolag. I ditt fall utgår jag från att din byggfirma är ett fåmansaktiebolag vilket förkortas FÅAB. 

Du kan komma att beskattas för husbygget.

Du beskriver att du vill att ditt FÅAB ska bygga ett fritidshus för privat nyttjande. Om du skulle utnyttja ditt FÅAB för att bygga fritidshuset till ett underpris eller gratis kommer detta ha skattemässiga konsekvenser för dig. 

De skattemässiga konsekvenserna beror på om du bara är ägare eller om du är ägare och arbetar i företaget. 

Är du ägare och arbetar i företaget kommer husbygget att betraktas som förtäckt lön, detta innebär att du betalar skatt i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1§ IL. Denna beskattning är ofta högre än den i inkomstslaget kapital och ditt företag kommer behöva betala sociala avgifter 

Är du bara ägare i företaget så kommer byggnationen av ditt hus att betraktas som förtäckt utdelning och beskattas i inkomstslaget kapital. 

Ditt AB kan uttagsbeskattas för att bygga fritidshuset.

I 22 kap 2§ IL regleras att uttagsbeskattning sker när skattskyldige tillgodogör sig företags tillgång privat. Uttagsbeskattning sker också om företaget överlåter tillgång utan ersättning eller ersättning under marknadsvärdet utan att det är affärsmässigt motiverat ( 22 kap. 3§ IL). Uttagsbeskattning sker även om man tar ut tjänster ur företaget om värdet är mer än ringa (22 kap 4§ IL). I 22 kap 7§ IL beskrivs konsekvenserna för företaget av uttagsbeskattningen. Nämligen att tillgången ska behandlats som om den avyttrats mot ersättning som motsvarar marknadsvärdet. 

Uttagsskattereglerna kan aktualiseras i ditt fall om du väljer att låta ditt AB bygga huset för underpris eller gratis om byggnationen betraktas som förtäckt utdelning.. 

Det finns en risk för att du inte får göra vissa avdrag i ditt AB. 

Om det handlar om förtäckt utdelning kommer du inte få göra avdrag i ditt AB då det inte anses som en utgift för att förvärva eller bibehålla inkomster. 

Handlar det istället om förtäckt lön kan ditt AB göra avdrag enligt 16 kap. 1§ IL då det är en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. 

Slutliga rekommendationer.

Jag kommer här att lämna 3 alternativ till dig för hur du kan gå vidare med ditt husbygge, utifrån de uppgifter som du lämnat. 

1. Är att du låter ditt AB bygga huset gratis eller till lägre pris än marknadsvärde, detta kan dock medföra de skatterättsliga konsekvenserna som jag gått igenom ovan. Dvs att det blir förtäckt lön eller förtäckt utdelning som du beskattas för och ditt AB kan komma att uttagsbeskattas om det klassificeras som förtäckt utdelning.

2. Att du låter ditt företag bygga fritidshuset men du betalar in marknadsmässig ersättning till ditt AB. Detta alternativ kommer inte ge några skatterättsliga konsekvenser. 

3. Att du bygger fritidshuset i privat regi, detta innebär att du inte kopplar in ditt AB överhuvudtaget och istället köper huset privat, bygger privat och nyttjar privat. Detta alternativ kommer inte medföra några skatterättsliga konsekvenser för dig eller ditt företag. 

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”