FrågaSKATTERÄTTFåmansbolag20/06/2021

​När är man "verksam i betydande omfattning"?

Hej, jag har en fråga vad innebär "verksam i betydande omfattning" och vilka är konsekvenserna för FÅAB?

Kan jag som person anses verksam i betydande omfattning i ett FÅAB när jag är anställd i ett annat företag och inom denna anställning utför tjänster åt FÅAB?

Hur ser det ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först redogöra för "verksam i betydande omfattning", sedan kommer jag gå in på om en person kan vara anställd i ett annat företag och samtidigt uppfylla kravet på "verksam i betydande omfattning". Till sist kommer jag även redogöra för de konsekvenserna som uppkommer. I mitt svar kommer jag tillämpa Inkomstskattelagen (IL).

När är man "verksam i betydande omfattning"?

Det finns ingen definition av begreppet "verksam i betydande omfattning" (57 kap. 4 § IL). Därför hämtar vi ledning i förarbetena till lagstiftningen. Det som uttalas i förarbetena angående bedömningen av andelsägares eller närstående till dennas insatser i företaget är följande:

En person anses alltid vara "verksam i betydande omfattning" i ett företag om dennas arbetsinsatser har en stor betydelse för vinstgenereringen i företaget under beskattningsåret eller de fem senaste föregående beskattningsåren. Detta krävs alltså för att andelarna ska vara kvalificerade. Alla typer av arbetsinsatser träffas av detta, det enda som faller utanför definitionen av kvalificerade andelar om företaget är helt vilande eller endast används för kapitalförvaltning.

En kvalificerad andel är en andel som ägs av en person som är "verksam i betydande omfattning" i företaget. Detta kan vara andelsägaren själv eller dennes närstående. Med närstående avses i fåmansaktiebolag (FÅAB) andelsägarens farföräldrar och morföräldrar, föräldrar, make/maka, barn och barn make, syskon och syskons make och barn.

För att vara "verksam i betydande omfattning" i ett FÅAB krävs det alltså att du ska vara en andelsägare med kvalificerade andelar och att dina arbetsinsatser har medfört en stor vinstgenerering. Konsekvenserna är att andelsägare som äger kvalificerade andelar och är "verksamma i betydande omfattning" kan ta ut utdelning. Utdelningen på aktierna kan beskattas i både inkomstslaget kapital och inkomstslaget tjänst och om utdelningen uppgår till en viss gräns (gränsbeloppet) beskattas det i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på två tredjedelar av utdelningen). Om utdelningen övertiger gränsbeloppet beskattas den i inkomstslaget tjänst med cirka 32-57 procent detta beroende på hur stor din totala inkomst av tjänst är under samma år.

Kan man vara indirekt "verksam i betydande omfattning"?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har klargjort i en dom att en person kan anses vara "verksam i betydande omfattning" i ett FÅAB även om denna är anställd i ett annat företag än FÅAB. Detta om personen inom ramen för anställningen utför tjänster åt FÅAB (HFD 2018 ref. 31).

Sammanfattning och vägledning

För att vara "verksam i betydande omfattning" krävs det att dina arbetsprestationer medför en vinstgenerering. Enligt rättsfallet från HFD kan en person anses uppfylla verksametskravet om denna är anställd i ett annat företag en FÅAB. Kravet för detta är att personen inom anställningen utför tjänster specifikt åt FÅAB. Min bedömning i ditt fall skulle vara att du skulle kunna uppfylla kravet på "verksam i betydande omfattning" om de tjänster du utför åt FÅAB medför en vinstgenerering för FÅAB.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,


Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Fåmansbolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”