Varför fick jag avslag på min biståndsansökan?

"Med försörjningsstöd enligt +4:1+ Socialtjänstlagen (SoL), https://lagen.nu/2001:453#L2009-1233, avses bistånd för skäliga kostnader för t.ex. livsmedel, boende och kläder. Se uppräkningen i +4:3+ SoL.

Bistånd som avses i 4:1 SoL är en rättighet för en enskild. Biståndsbeslut som avser försörjningsstöd eller annat bistånd kan överklagas av den enskilde genom +förvaltningsbesvär+, vilket innebär att domstolen prövar såväl beslutets laglighet som dess lämplighet och kan fatta ett nytt beslut med en annan innebörd."

Hej!

Jag vill ställa min fråga kopplad till Sol 4:1.

Jag fick avslag för att enligt handläggaren "jag stod inte till arbetsmarknadens" förfogande. Strunt i att jag ska betala min hyra (25oo kr) plus äta något. Jag får alltså i praktiken dö på gatan pga. avslaget. (Jag står i arbetsmarknadens förfogande som konsthantverkare) Hur vidrig kan man vara som handläggare? Har man ändå inte rätt till existensminimum alls? Vad tycker ni om det? Mvh.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din frustration och ska försöka hjälpa dig så gott det går. Precis som du är medveten om finns bestämmelsen om bistånd i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL).

För bistånd måste du stå till arbetsmarknadens förfogande
För att få bistånd krävs att den enskilde inte på något sätt kan tillgodose sina behov. Med andra ord krävs att du som enskild gjort allt i din makt för att kunna försörja dig själv. För någon som har möjlighet att arbeta krävs att den står till arbetsmarknadens förfogande (4 kap 1 § 2 st SoL). Normalt anses man stå till arbetsmarknadens förfogande när man är anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och är aktiv i sitt jobbsökande. Det räcker inte att söka jobb inom det område du tidigare jobbat, om det finns möjlighet att få andra jobb. Detta är en mycket viktig faktor i bedömningen om du har rätt till stöd eller inte.

I vissa fall kan bistånd ges trots att den enskilde inte står till arbetsmarknadens förfogande. För det krävs dock godtagbara skäl, vilket bedöms från fall till fall. Men det kan till exempel vara om det finns sjukdom i familjen som gör att den enskilde inte kan arbeta. Detta är dock inte aktuellt om du har möjlighet att jobba.

Du måste vara anmäld hos arbetsförmedlingen
Vad jag förstår har du möjlighet att jobba, eftersom du skriver att du är konsthantverkare. Den inkomst du får från hantverken räcker dock inte till hyra och mat, varför du vill ha försörjningsstöd.

Eftersom du kan arbeta krävs att du står till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till stöd, som nämnt ovan. Du ska alltså vara anmäld hos arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Om du inte gör det, är det sannolikt av den anledningen din handläggare gjorde bedömningen att du inte står till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte har rätt till stöd. Det räcker tyvärr inte att du står till arbetsmarknadens förfogande som hantverkare, utan du måste försöka få ett annat jobb som du kan försörja dig genom. Detta för att du ska ha försökt att på alla möjliga sätt försörja dig själv, innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Akut behov av bistånd
Vad jag förstår är dock din situation akut, då du har svårt att betala hyra och mat. Kommunen kan ge dig akut hjälp, om du annars riskerar att hamna i en nödsituation (2 kap 1 § SoL). Det finns dock inte definierat vad en nödsituation är, utan det bedömer socialtjänsten från fall till fall.

Om du är i akut behov av bistånd för att kunna betala hyra och mat (och annars riskerar att vräkas), borde kommunen enligt min mening bistå med det för i alla fall en månad, fram tills du kommit igång hos arbetsförmedlingen. Detta är dock ett antagande från min sida och endast socialtjänsten kan avgöra om du har rätt till detta eller inte.

Sammanfattning och råd
Det krävs att du står till arbetsmarknadens förfogande på det sätt jag beskrivit ovan för att ha rätt till bistånd. Detta för att reglerna utgår från att du ska göra allt du kan för att själv försörja dig och reda upp din situation. Du kan läsa mer om bistånd och socialtjänsten här.

Mitt råd är därför att du anmäler dig hos arbetsförmedlingen och försöker få ett till jobb vid sidan av din roll som konsthantverkare. Om du trots försök inte får något jobb, har du antagligen rätt till ekonomiskt bistånd vid en ny ansökan. I så fall ska biståndet göra att du uppnår en skälig levnadsnivå, vilket omfattar utgifter för bland annat bostad, mat och kläder (4 kap 3 § SoL).

Du bör återigen kontakta socialtjänsten i din kommun för att ta reda på hur de ser på just din situation, så att du får det stöd du behöver. Kanske kan de hjälpa dig akut innan du hunnit få ett jobb genom arbetsförmedlingen.

Hoppas det löser sig och att mitt svar gav lite vägledning om vad du kan göra! Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000