Varför dröjer förundersökningen?

2021-09-17 i Förundersökning
FRÅGA
HejÅr 2017 månad april blev jag häktat för grov häler alt grov stöld. Jag satt häktad i ca 3 månader och släpptes där efter. Förundersökning blev klar Juli 2017 men fram till dagen datum har det inte väckts åtal och inte heller blivit nedlagt. Min fundering är varför dröjer det så länge. Samt vi var fler som var häktade. 2 person blev släppta efter 1 månad medan den 3 satt lika länge som mig. Mycket tyder på att dem anser att han var huvudmannen. Tack för på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som på sannolika skäl är misstänkt för grovt häleri eller grov stöld får häktas (24 kap. 1 § första stycket RB). Häktning förutsätter dock att det funnits risk att den misstänkte undandrar sig lagföring eller straff (flyktfara) eller att denne kommer att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning eller risk för fortsätta begå sin brottsliga verksamhet.

När beslut om häktning har fattats ska rätten bestämma en tid som åtal ska väckas inom (24 kap. 18 första stycket RB). Om inte åtal väcks inom två veckor ska en ny häktningsförhandling hållas inom två veckor (24 kap. 18 § tredje stycket RB). Häktningstiden förlängs eftersom en förundersökning nästan aldrig tar två veckor.

Även om åtal inte väckts kan häktningen upphöra. Åklagaren kan häva häktningsbeslutet. Rätten ska också häva häktningsbeslutet om inte förlängning av häktestiden begärts eller om det inte längre finns skäl för beslutet (24 kap. 20 § RB). Även om häktningen upphör kan förundersökningen fortfarande fortgå. En anledning till att det tar så lång tid innan huvudförhandling är att det inte finns tillräckliga skäl för åtal.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96475)