FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/03/2015

Varför dröjer åtalet fast utredningen är klar?

En person som finns i ett börsnoterat företag är misstänkt för insiders brott. Åklagaren säger(i pressen) att utredningen är klar och inget finns att tillägga och att åtal är att vänta tidigast i April, 2015.

Detta sägs i slutet januari 2015,och han har skjutit på åtalet 1 gång tidigare. skulle varit väckt i Dec 2014.

men nu när utredningen är klar, som åklagaren själv säger

varför väcks inte åtal på en gång, utan tidigast april ??

Varför gå ut i pressen och göra stora rubriker om detta flertal ggr

som skadar företaget??

Hoppas ni förstår frågan och mina funderingar

skall bli kul att läsa erat svar

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

När ett brott misstänks så görs en förundersökning. När förundersökningen är klar ska åklagaren besluta sig för om denne ska väcka åtal eller ej. Åklagare har så kallad absolut åtalsplikt för de flesta brott, dvs åklagaren är skyldig att väcka åtal om denne anser att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och det går att bevisa vem som har begått brottet, se 20 kap 6 § Rättegångsbalken (RB).

När förundersökningen är klar och åklagaren som i fallet du beskriver har bedömt att brott kan bevisas och att det även kan bevisas vem som har begått det ska alltså åtal väcka. I större eller mer omfattande brott kan det ta ett tag för åklagaren att få klart åtalet, då ett åtal bland annat ska innehålla den så kallade gärningsbeskrivningen. I den ska åklagaren beskriva gärningen och när rätten sedan skall döma så är det enbart innehållet i gärningsbeskrivningen som domen få baseras på (RB 30 kap 3 §). Det är alltså viktigt att åklagarens gärningsbeskrivning är heltäckande och korrekt. Som ett förenklat exempel så anta att någon blir anmäld för att ha slagit och sparkat någon annan, och efter förundersökningen anser åklagaren att det går att bevisa både brott och vem som har gjort det. Om åklagaren då i gärningsbeskrivningen enbart skriver att X har sparkat Y, så kan X inte dömas för att ha slagit Y även om det kan bevisas. I större, mer omfattande fall kan det alltså ta ett tag för åklagaren att sammanställa åtalet och bland annat få en heltäckande gärningsbeskrivning. Åklagaren arbetar oftast med flera mål parallellt, vilket gör att det kan behövas ytterligare tid för att kunna sammanställa ett åtal.

I normalfallet så begränsas den tid åklagaren har på sig att väcka åtal av preskriptionsreglerna i brottsbalken, vilken preskriptionstid ett brott har beror på brottets straffskala.

I det scenario du beskriver har åklagaren alltså bedömt att åtal ska väckas, men också bedömt att denne kommer att hinna lämna in åtalet till rätten tidigast i början på april. Huruvida åklagaren gått ut i pressen självmant eller om pressen sökt upp åklagaren med frågor är omöjligt för mig att veta. Pressen är ofta intresserad av att veta hur det går i större utredningar, och det är pressen som sätter de stora rubrikerna.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”