Varför blev flytdockan lös öre i NJA 1997 s. 660

2019-12-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har vissa funderingar kring NJA 1997 s. 660. Vad hade HD för grund i att konstatera att flytdockan i rättslig mening är lösöre? Enligt parterna verkade den ostridigt till en början ha utgjort industritillbehör, och jag tolkar det som att HD menar att inskrivningsbeslutet skulle vara utan rättsverkan. Borde inte flytdockan om något i sådana fall fortsatt anses vara industritillbehör, d.v.s. fastighetstillbehör, och alltså inte lösöre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i Jordabalken (JB) och jag ska försöka tolka HD:s domskäl så gott det går.

Bedömningen om någonting ska utgöra industritillbehör framkommer av 2 kap. 3 § JB.

Traven anför att inskrivningsbeslutet har medfört att flytdockan övergick från industritillbehör till att bli lösöre, HD verkar inte sätta sig emot denna förklaring. HD utvecklar och säger att det egentligen inte ska gå att enbart avskriva visst tillbehör från en industrifastigheten, men att om så skett, ska det inte påverka det materiella rättsläget. Jag förstår det som att HD utreder två saker parallelt huruvida inskrivningen fått sakrättslig verkan och om inskrivningen medfört att flytdockan blivit lösöre.

Av 2 kap. 3 § JB framkommer att om inskrivning har skett ska inte egendomen utgöra industritillbehör längre. I och med att inskrivning skett i detta fall, övergår flytdockan från att vara industritillbehör till att bli lösöre.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2051)
2021-06-18 Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93199)