Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?

2021-01-20 i Fastighet
FRÅGA
Jag skilde mig från mitt andra äktenskp 2001 och efter en lång utdragen process gjorde en bodelning upp, jag har dock inte bodelningspapperen kvar och i sambank med att jag nu skänkte bort 33% av min del i ett hyreshus till min son så fick jag en förfrågan från inskrivningsnämnden att huset var enskild egendom eller att hon skall intyga att allt är korrekt. Vad är det som gäller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag vill inledningsvis klargöra att jag tyvärr inte har så mycket information i ditt ärende att ta hänsyn till. Jag vet inte exakt vad som skett, vad omständigheterna är och vad inskrivningsmyndigheten egentligen efterfrågat. Jag har kontaktat dig per e-post vid två tillfällen men saknar tyvärr återkoppling. Om något har missuppfattats är du därmed välkommen att återkomma till mig per e-post, kontaktuppgifter finns sist i svaret.

Som jag förstår det utifrån vad du har skrivit så skilde du dig år 2001. Det gjordes efter många om och men en bodelning, däremot har du inte bodelningsavtalet kvar. I samband med att du nu skänkte bort 1/3 av en fastighet till din son fick du en förfrågan från inskrivningsmyndigheten att huset var enskild egendom eller att din f.d. fru skulle intyga att allt är korrekt. Du undrar vad det är som gäller.

När en fastighet byter ägare ska den nya ägaren söka lagfart. Lagfart ska sökas vid förvärv av fastighet, inom tre månader från förvärvet. Ansökan görs genom att sökanden lämnar in sin förvärvshandling begär att lagfart ska beviljas. En lagfartsansökan ska i vissa fall förklaras vilande (19 kap. 17 § jordabalken, JB). Av äktenskapsbalkens regler framkommer att en make inte utan den andre makens samtycke får avhända sig, inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes (7 kap. 5 § ÄktB). Det stadgade innebär att det behöver den andra makens samtycke för att t.ex. skänka bort fast egendom som utgör giftorättsgods eller den gemensamma bostaden. Är fastigheten införskaffad under eller före äktenskapet kvarstår kravet om samtycke även efter äktenskapsskillnad, tills att det skett en bodelning. För att lösa detta måste du antingen lämna in en kopia av bodelning (för att visa att det skett en bodelning) eller så måste din f.d. fru lämna sitt samtycke. Har ni registrerat bodelningen hos Skatteverket finns den att tillgå den vägen. Har ni inte registrerat den finns det inget "bevis" för att det faktiskt skett en bodelning. Anledningen till att det krävs en kopia av bodelningen eller samtycke är helt enkelt för att en make har rätt att lång tid efter äktenskapsskillnad begära bodelning.

Min rekommendation i ert fall är att du antingen letar upp bodelningsavtalet och skickar in till inskrivningsmyndigheten eller att du ber din f.d. fru att lämna sitt samtycke på det sätt inskrivningsmyndigheten begär.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på fredag, den 22 januari, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post, så avtalar vi om en mer lämplig tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (564)
2021-05-12 Hur överlåter jag mitt hus till mina barn?
2021-05-11 Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva

Alla besvarade frågor (92198)