Varför avgörs saker där parterna är överens genom dom?

2021-07-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om en fastighet har getts i gåva och sedan givaren gått i konkurs så skulle den återvinnas inom fristen på 3 år. Detta blev fastställt i en DOM fastän parterna var helt överens. Varför blev det en dom och inte förlikning?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline!

Det finns två olika anledningar till att en tvist avgörs genom dom, trots att parterna är överens. Den ena är att det är en s.k. indispositiv tvist, där förlikning inte är tillåten. Bland dessa kan nämnas t.ex. vårdnadstvister.

Den andra är att det är en tvist där parterna får förlikas, men där de inte har gjort det. Den som blir stämd kan medge ett yrkande i en stämning, vilket leder till att det fastställs genom dom (42 kap. 7 § och 17 kap. 1 § rättegångsbalken).

Även om det sker en förlikning får parterna begära att den stadfästs genom dom (17 kap. 6 § rättegångsbalken). Alternativet är att parterna kommer överens, och den ena av dem därför drar tillbaka sin stämningsansökan.

Sammanfattningsvis finns det flera skäl till att en fråga avgörs genom dom trots att parterna håller med varandra. Även förlikningar kan fastställas genom dom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1193)
2021-09-25 Kan jag stämma ett företag och i så fall hur går jag till väga?
2021-09-24 Får polis beslagta alkohol från tonåring som denne har hittat?
2021-09-20 Innebär termen "hjälpmedel" att egendomen använts för att främja brott?
2021-09-19 Tredskodom och återvinning

Alla besvarade frågor (95869)